Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vandaag heeft groep 1 een dominee voor de klas

Voor de kinderen van de Roelof Venemaschool in Amstelveen is de kerk geen onbekende plek meer als zij de school verlaten. Ieder jaar zijn zij minstens een keer in de kerk te vinden of bezoekt iemand van de kerk de klas.

Zo ontwikkelen zij een open houding naar de kerk, dat is de hoop van zowel ds. Mirjam Buitenwerf als van directeur Lida Koetsveld.

Hoe doe je dat: kerk en basisschool samen op laten trekken?

Vier jaar geleden startte ds. Mirjam Buitenwerf als predikant van ‘De Jonge Kruiskerk’ in Amstelveen. In haar werk richt zij zich op kinderen en jongeren in (de omgeving van) de Kruiskerk van Amstelveen. Al snel nadat ze startte, legde ze contact met de Roelof Venemaschool, een school in de buurt. “Het opzoeken van mensen is de basis van al het werk dat ik doe. Daarom was het voor mij ook heel logisch om naar de school te gaan.” Met deze school had de kerk al een dun lijntje. Ieder jaar organiseerde de school het Kerstfeest in de kerk.

De directeur, Lida Koetsveld, stond direct open voor een nauwere samenwerking tussen kerk en school, omdat het een manier is waardoor de school invulling kan geven aan haar christelijke identiteit. Ook richting de ouders communiceert ze hierover heel duidelijk. De contacten met ‘De Jonge Kruiskerk’ zijn bijvoorbeeld opgenomen in de schoolgids. De coördinatoren onderbouw en bovenbouw werden verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met ‘De Jonge Kruiskerk’.


Zo introduceer je de kerk aan basisschoolleerlingen:

De Jonge Kruiskerk heeft goed contact met de Roelof Venemaschool. Ieder jaar staan er verschillende contactmomenten en activiteiten gepland. Daarbij komen de kinderen naar het kerkgebouw of komt iemand vanuit de kerk iets aan de leerlingen op school vertellen.

Programma samen met de Roelof Venemaschool

Groep 1/2 De dominee komt in de klas 
Groep 3 Viert als groep Kerst in de Kruiskerk
Groep 4 Verhaal van de intocht en Pasen met paasontbijt (Witte Donderdag in de kerk)
Groep 5 Een diaken komt vertellen over het diaconale werk van de kerk (op school, rond Kerst)
Groep 6 Oogstdag schooltuinen (i.s.m. voedselbank)
Groep 7 Speurtocht in de kerk, met uitleg over dopen en orgeldemonstratie 
Groep 8 Hemelvaart en Pinksteren, verhaal plus quiz (op school)

Bron: informatiebrochure van ‘De Jonge Kruiskerk’


Het doel is: iedere leerling heeft een open houding naar de kerk en het christelijk geloof.

Mirjam is duidelijk over het doel dat de kerk met haar aanbod heeft: “We willen echt geen zieltjes winnen, maar we willen een meer open houding naar de kerk en het christelijk geloof.” De activiteiten slaan aan. “De leerkrachten zijn heel blij als ik de kinderen kom vertellen over Hemelvaart en Pinksteren. Dat vinden ze vaak moeilijke feesten om iets mee te doen. En het Paasontbijt met groep 4 is ook ieder jaar weer een succes. Van te voren hebben de kinderen op school een lied ingestudeerd, dat ze die morgen bij het orgel zingen. Ook de ouders, die erbij zijn als begeleiders, zijn daarover enthousiast.”


Van een anti-houding naar positief over de kerk

Wanneer een kerk contact wil opbouwen met een school, vraagt dit volgens Mirjam veel geduld. “Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets met de kerk. Sterker nog, ze zijn bijna anti.” Dit maakt dat het soms echt een paar jaar duurt, voordat je kunt gaan opbouwen op een school. Mirjam maakt daarom graag gebruik van lijntjes die er wel zijn tussen de kerk en de school. Zo willen christelijke leerkrachten en ouders van de school zich bijvoorbeeld meestal graag inzetten voor activiteiten rond kerk en school.

Die anti-houding ziet Mirjam overigens bij de ouders van de leerlingen verdwijnen. De meeste ouders vinden het mooi dat hun kinderen kennismaken met de wereld van de kerk, omdat dit een wereld is waarover ze hen zelf eigenlijk weinig of niets mee kunnen geven. Ze zien het als verrijking van de levens van hun kinderen.

Mirjam kent weinig andere kerkelijke professionals die zich bezighouden met het werk op school. En juist omdat het contact met scholen soms stroperig verloopt, zou ze graag zien dat er een platform ontstaat waarop mensen inspiratie op kunnen doen en ideeën kunnen uitwisselen. “Dat stimuleert mij om verder te gaan in het soms modderige werk.”


Nog veel meer plannen

Voor de toekomst heeft Mirjam nog plannen genoeg. Ze heeft contact met de directeur van een andere basisschool. Ook hier zou ze graag intensiever mee samenwerken. Maar ook voor de samenwerking met de Roelof Venemaschool heeft ze nog wel wat ideeën. Zo zou ze graag eens met de directeur bespreken of het mogelijk is om een Kliederkerk of kinderkoor in school te organiseren.

Daarnaast gaat ze graag met directeuren in gesprek over de identiteit van de school. Veel scholen zoeken naar manieren om invulling te geven aan de christelijke identiteit van de school. Mirjam gelooft dat de kerk hierbij kan helpen. Als predikant kan ze in gesprek met het team over de christelijke identiteit en kan ze scholing geven op dit terrein. “Als predikant sta je letterlijk dicht bij de school. Ik ken de context van de school goed en kan hier dus in de begeleiding goed op afstemmen. Daarnaast is het voor de kerk een erg mooie manier om te laten zien waarvoor je staat. Dit vraagt overigens wel echt keuzes van de kerk. Ben je bereid je professional gedeeltelijk te detacheren aan de school?”


Wil jij ook meer contact tussen school en kerk?

In vier jaar tijd heeft Mirjam samen met de school een klein curriculum ontwikkeld waardoor leerlingen op de basisschool ontdekken wat er in de kerk te geloven, te beleven en te vieren valt. Mirjam heeft dit curriculum ontwikkeld in nauwe samenspraak met de directeur en de coördinatoren van de school. Zo sluit het aan bij de vragen en behoeften van de leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Dat betekent ook dat er geen standaard curriculum te geven valt. Een curriculum kerk en school kan alleen maar ontwikkeld worden in die samenspraak tussen school en kerk en zal er steeds anders uitzien.

Wil je zelf een structureel contact met de school in je buurt opbouwen en wil je dat iemand daarbij met je meedenkt? Neem dan contact op met een van de twee verbindend specialisten kerk & school, Johan ter Beek (voortgezet onderwijs) j.terbeek@protestantsekerk.nl en Corina Nagel (basisonderwijs) c.nagel@protestantsekerk.nl

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)