Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Uw gemeente van binnen én naar buiten toe laten stralen? Focustraject voor kerken blijkt verrassend effectief!

Gesprekken over geloof en wie God voor ons is in ons leven. Het IZB Focustraject helpt kerken dit in gang te zetten, zowel in de eigen gemeente als naar buiten toe. Verrijkend voor gemeenteleden én voor het kerk-zijn in de eigen woonplaats. Ook uw gemeente kan subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas om aan het Focustraject mee te doen.

Iedere gemeente die een Focustraject start, krijgt zo´n 2 jaar begeleiding door een professional om het geloofsgesprek binnen de eigen gemeente op gang te brengen en daarna aan de slag te gaan met een hernieuwde beweging naar ´buiten´. Iedere gemeente die ervoor openstaat, kan meedoen. Het is belangrijk dat we als kerkelijke gemeenten onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen en dat is precies wat het Focustraject beoogt.

Subsidie voor plaatselijke gemeenten

Dat er subsidie vanuit de Solidariteitskas kan worden aangevraagd voor de begeleiding van een Focustraject, is bij de meeste gemeenten niet bekend. ´Men vindt dat verrassend. Er is nog wel eens een aarzeling in kerkenraden om aan Focus te beginnen. Gemeenteleden staan al zo vaak onder druk door de vele werkzaamheden. Het is dus echt een overweging of een Focustraject moet worden ingezet. Gelukkig kan de trajectbegeleider veel overnemen en horen wij van alle gemeenten terug dat het traject verrijkend is voor de gemeente.´

Eerst wordt een voortraject gestart om te kijken of Focus aansluit bij wat nodig is in een gemeente. Als dat aan beide kanten positief wordt bevonden, kan de gemeente subsidie aanvragen. Ruim 30 gemeenten hebben nu meegedaan.

Subsidie uit de Solidariteitskas is uitsluitend bestemd voor plaatselijke gemeenten. IZB zelf krijgt geen subsidie. Gemeenten kunnen een subsidieaanvraag doen om subsidie te krijgen voor een deel van de begeleidingskosten van het traject.

Vraag naar eigen geloof

Als een gemeente een Focustraject start, trekt een begeleider van IZB zo´n 2 jaar op met met kerkenraad, kringleiders en jeugdleiding. Een intensief traject, maar deze periode is nodig om gemeentebreed, van jong tot oud, het geloofsgesprek op gang te brengen. Om zoveel mogelijk gemeenteleden te laten aanhaken, dat vraagt begeleiding.

De insteek van Focus is niet het organiseren van nieuwe activiteiten, maar meer dat we het gewone gemeentezijn, het gewone leven uit het geloof ánders doen. Dat je door een andere houding, een ander gedrag, kunt laten zien wat jou beweegt. Kunt stralen naar je omgeving. Voor de beweging naar buiten toe gemaakt kan worden, moet eerst de beweging naar binnen gemaakt worden. Vragen als ´Wat is geloof in mijn eigen leven, wie is God voor mij?´spelen een belangrijke rol. Het geloofsgesprek binnen de gemeente wordt gestimuleerd.

Rode draad

Samen met de IZB begeleider wordt een focusteam gevormd, waarin zowel kerkenraadsleden als gemeenteleden meedoen. Zij verzorgen samen met de trajectbegeleider de coördinatie en de toerusting van kring- en jeugdleiders.

De rode draad van het traject is het gespreksmateriaal wat speciaal hiervoor is ontwikkeld. De thema´s in het materiaal komen in kerkdienst, catechese en jeugdwerk aan de orde. Dat werkt heel herkenbaar voor mensen.

Wat IZB beoogt met Focus? Laten zien dat evangelisatie niet bestaat uit een commissie die wat bijzondere activiteiten uitvoert, maar dat het een belangrijk aspect is van het gewone gemeenteleven. Het werkt bevrijdend voor mensen om te leren verwoorden wat je gelooft, zonder bang te worden voor vragen die op je af komen. Om bijvoorbeeld in gesprek te kunnen met je kinderen en kleinkinderen die niet (meer) geloven. We merken dat het traject gemeenten niet alleen toerusting brengt, maar ook de onderlinge samenhang versterkt. Een stukje focus op waar het echt om gaat.´

Procedure subsidie solidariteitskas

Iedere gemeente binnen de Protestantse Kerk kan een aanvraag indienen voor de Solidariteitskas. En dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. Natuurlijk komt er wat papierwerk bij kijken, want er moet zorgvuldig omgegaan worden met het geld van de kerken. De Commissie Steunverlening heeft eenvoudige en transparante procedures. Soms kan er heel snel een toezegging gedaan worden. Bij ingewikkelder aanvragen kan afhandeling gemiddeld drie maanden duren.

Heeft uw gemeente een toekomstgericht idee waar geld voor nodig is? Mail het naar steunverlening@protestantsekerk.nl. Misschien kan uw gemeente ook subsidie vanuit de Solidariteitskas krijgen.

Meer informatie over het IZB Focustraject

 

Foto: Heiko Bertram

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)