Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Toerusting voor ambts- en taakdragers: 'Nóg meer werk?'

Er is allerlei aanbod aan cursussen en trainingen om vrijwilligers en professionals te ondersteunen in hun werk. Maar in veel kerkelijke gemeenten zijn mensen al druk genoeg om het gemeenteleven overeind te houden. Een cursus of training is alleen maar een taak erbij. Hoe organiseer je de toerusting zo dat het mensen niet te veel belast?

“Het gaat ook om maatwerk”

Florida de Kok, interim-predikant en predikant-directeur bij stichting Ruimzicht

“Ik vind een training heel zinvol maar kan me goed voorstellen dat een ambtsdrager bij een aangeboden cursus of training denkt: ‘Moet dat ook nog? Er wordt al zo veel van me gevraagd.’ We doen met steeds minder mensen hetzelfde werk in de kerk. Houden we wel voldoende rekening met de draagkracht van de gemeente? Ik vind dat de gemeente eerst duidelijke keuzes moet maken: wat doen we wel en wat niet? En als je iets doet, doe het dan goed, en zorg dat de betrokken mensen zich kunnen ontplooien. Voor ambtsdragers die bijvoorbeeld op zondag een praatje in de kerk moeten houden en daar tegenop zien, kan een training heel concreet en goed zijn. Maar ambtsdragers mogen zich ook afvragen wat het voor hen persoonlijk toevoegt. Een training mag aansluiten bij de vraag van de mensen zelf. Het gaat ook om maatwerk.

Ik volgde zelf de training ’presentatie voor voorgangers’. Mijn leervraag was: lukt het me om minder van papier te spreken? We waren tijdens de training met negen theologen bij elkaar. Je gaat dan al gauw over de inhoud praten, maar de trainingsleidster deed dat juist niet. Zij kwam telkens terug op de vorm en gaf leuke opdrachtjes mee: doe het eens zo! Het was een training voor negen personen, maar leverde ook maatwerk. Mij heeft het erg geholpen.”

 

“We combineren het met de slotavond”

Aveline de Kroon, voorzitter van de pastorale kerkenraad van de protestantse gemeente Andijk

“Omdat het lastig bleek om ouderlingen te vinden, zijn we overgegaan op een andere organisatie van het pastorale werk. We hebben nu zeven wijkteams die bestaan uit drie ouderlingen (waaronder een jeugdouderling en een seniorenouderling), een diaken en vijf contactpersonen. Daarin hebben de contactpersonen een signalerende functie; zij zijn de ogen en oren van de wijk. De ouderling wordt erbij gehaald als daar om gevraagd wordt. 

We vinden het belangrijk om de contactpersonen goed toe te rusten. Het gaat erom dat ze erachter komen wat er speelt achter de voordeuren. Waar lopen ze tegenaan als ze bij mensen op de stoep staan? En hoe komen ze verder als ze eenmaal binnen zijn? We hebben nu de indruk dat ze aan de voordeur soms snel afgewimpeld worden. Maar we weten ook dat sommige contactpersonen het zelf lastig vinden om op mensen af te stappen en de juiste vragen te stellen.

We zijn met de vraag om toerusting naar de dienstenorganisatie gestapt. Daar werden we verder geholpen met twee opties die we kunnen volgen. Maar intussen bleek een ouderling in onze gemeente graag de toerusting te willen verzorgen. Zij is in opleiding bij de Christelijke Hogeschool Ede en moet praktijkervaring opdoen. We combineren dat met de slotavond van de wijkteams. Dan kost het niet weer een extra avond.”

 

“Ik wilde beter weten wat de taken inhouden”

Irina Angyal, voorzitter van de diaconie in de wijkgemeente Open Pastoraat in Gorinchem

“Ik kwam in de diaconie op een moment dat er net iemand met veel kennis uitging. En na mij kwam er nog een nieuwe diaken bij. Je mist dan echt de ervaring van zo’n bedreven persoon. Omdat de diaconie geen voorzitter had, heb ik die taak op me genomen; een aanspreekpunt is toch handig. Maar ik wilde wel beter weten wat de taken inhouden. Toen ik via de scriba een uitnodiging voor een training kreeg, heb ik me daarvoor aangemeld. Anders dan ik dacht, was het een training voor nieuwe ambtsdragers. Maar ik heb er veel aan gehad. Het bestond uit een e-learning waarin je kennismaakt met het ambt en bijvoorbeeld leert over de structuur en opbouw van de Protestantse Kerk en de kerkorde. Ik kon zo in mijn eigen tijd de basiskennis bijspijkeren. Daarna waren er twee bijeenkomsten waar ook de andere ambten vertegenwoordigd waren. Daar konden we echt kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.

Er is een vervolgtraining waar ik graag aan wil deelnemen. Ik wil daarvoor meer mensen uit de verschillende diaconieën van Gorinchem uitnodigen. Voor een goede uitoefening van je ambt is zo'n training eigenlijk onmisbaar, ook als je al jaren diaken bent. En door interactie met anderen word je bovendien geïnspireerd voor je eigen werk.” 

 

“Elke termijn minimaal één training”

Hanna Oosterlee, medewerker vrijwilligerstrainingen bij de Academie van de Protestantse Kerk

“Wil je je werk in de kerk geïnspireerd blijven doen of wil je nieuwe vaardigheden aanleren, dan kun je niet zonder inspiratie van buiten. Wij raden ambtsdragers aan om elke termijn minimaal één training te volgen om op te laden. Juist als je druk bent, ben je erbij gebaat als iemand van buiten met je meekijkt, je even op scherp zet: waarom doe je dit en waarom doe je het zo? Door een nieuwe focus leer je dingen soms anders te doen en creëer je juist meer tijd.

Onze trainers zijn heel vaardig. Ze staan met de voeten in de klei, ze kennen het kerkenwerk en het gemeenteleven door en door. Daarbij bieden de trainingen maatwerk; er wordt altijd rekening gehouden met de eigen praktijk in de gemeente. En oefenen is altijd onderdeel van een training; als je iets geoefend hebt, durf je het meestal ook buiten de training te doen. 

Als het gaat om tijdsdruk, de jeugdwerktrainingen bijvoorbeeld doen we verspreid over een heel seizoen. Het zijn vaak ouders met jonge kinderen die dit werk doen; zo belast je hen niet te veel. Verder maken we bij een paar trainingen gebruik van e-learning; deze volg je thuis op de momenten dat het jou uitkomt. Soms is er een combinatie van e-learning en fysieke bijeenkomsten waarin je oefent en verdieping krijgt. Uitwisseling is nog altijd het meest effectief.”

Kijk op protestantsekerk.nl/training voor trainingen voor vrijwilligers en professionals in de kerk.

Foto: Unsplash

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)