Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Tijdig in gesprek over sterven: handvatten voor predikanten

Hoe ga je als predikant tijdig in gesprek over sterven? En hoe ga je om met verkeerde beeldvorming rond opvattingen van predikanten over 'voltooid leven'? Ds. Simone Visser en ds. Richard Vissinga delen hun ervaringen.

De stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase van de artsenfederatie KNMG heeft het rapport 'Niet alles wat kan, hoeft' geschreven. Naar aanleiding van dit rapport heeft ds. Simone Visser, ziekenhuispredikant/geestelijk verzorger in het St. Antoniusziekenhuis te Nieuwegein, een interkerkelijke/oecumenische bijeenkomst in haar plaatselijke gemeente georganiseerd met als thema 'Hoe ga je tijdig in gesprek over sterven?'. Haar materiaal deelt ze graag met anderen. Ter inspiratie om wellicht een soortgelijke bijeenkomst te organiseren.

Ds. Aart Mak (MomenTaal/Kerk zonder Grenzen) begeleidt veel mensen die met de dood te maken krijgen. Hij deelt vanuit zijn ervaring met het thema 'voltooid leven' een aantal aanbevelingen voor kerkelijk werkers en predikanten.

Beeldvorming rond opvattingen predikanten 

Hoe ga je als predikant om met verkeerde beeldvorming rond opvattingen van predikanten? In de klankbordbijeenkomst over dit onderwerp bleek dat predikanten er soms tegenaan lopen dat mensen er automatisch vanuit gaan dat de predikant tegen actieve levensbeëindinging is en dat je dus maar beter niet met hem of haar hierover kunt spreken. Ook ds. Richard Vissinga (Enschede) herkent dit. Hij heeft de volgende eenvoudige, maar doeltreffende tip, als het gaat om het corrigeren van de verkeerde beeldvorming rond vermeende opvattingen van predikanten. 

Vissinga: "In een gesprek rond lijden en sterven zal ik op een gegeven moment altijd het volgende zeggen: Er leeft bij mensen binnen en buiten de kerk de indruk, dat de kerk tegen actieve levensbeëindiging is. Voor de Rooms-Katholieke Kerk is dat inderdaad zo, maar binnen de Protestantse Kerk ligt dat veel genuanceerder. Dat geldt zowel voor abortus als voor euthanasie. Als actieve levensbeëindiging in welke vorm dan ook voor u geen optie is, dat heb ik daar begrip en respect voor. Maar mocht u met mij willen spreken over de mogelijkheid van een zelfgekozen en waardig levenseinde, dan wil ik daarin graag met u meedenken. Het lijkt mij goed dat u van mij weet, dat ik niet principieel tegen euthanasie ben, maar dat ik daar onder bepaalde voorwaarden 'mijn zegen' aan kan geven."

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)