Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Steeds meer kerken in actie voor vluchtelingen

Het overgrote deel (85%) van protestantse kerken is betrokken bij de opvang van vluchtelingen, dat blijkt uit het onderzoek van Kerk in Actie, de diaconale tak van de Protestantse Kerk in Nederland.

Tweederde van de kerk zegt dat de betrokkenheid de afgelopen twee jaar is gestegen en verwacht dat de betrokkenheid de komende twee jaren blijft stijgen. Daarnaast blijkt ook een groot deel van de kerkleden (26%) persoonlijk actief voor vluchtelingen.

Kerk zet zich al eeuwen in

Kerkleden bieden vaak praktische hulp zoals taal/inburgering (46%), geld geven (46%), kleding/goederen geven (40%), buddy zijn (32%) of bidden (28%). Binnen de kerken zelf is de betrokkenheid gericht op vluchtelingen wereldwijd (42%) en vluchtelingen in de eigen woonplaats (71%), bijvoorbeeld via statushouders die in gemeente wonen of in asielzoekerscentra verblijven.

“Dat verbaast ons niet”, zegt Karel Jungheim die als specialist Vluchtelingen van Kerk in Actie een toename van het aantal vragen ziet binnenkomen. “De kerk zet zich al eeuwen in voor mensen die het moeilijk hebben en in het bijzonder ook voor de positie van vluchtelingen in onze samenleving. Nu de kerken steeds meer vertrouwd raken in contact met vluchtelingen, groeit ook de betrokkenheid”, aldus Jungheim. De betrokkenheid zou nog hoger zijn als de samenwerking tussen burgerlijke gemeenten en kerken beter was. “Bij kerken die nog niets doen heerst er vaak onduidelijkheid over het aantal vluchtelingen in de gemeente of hoe ze in contact met hen kunnen komen. Ze willen dan wel wat doen maar weten niet wat de mogelijkheden zijn.”

Samen eten blijkt belangrijke basis

Jungheim ziet dat er steeds meer initiatieven vanuit kerken ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld meer kerken die samen met vluchtelingen eten. “Het project HapSnap in Montfoort, dat recent werd verkozen tot het beste diaconale initiatief, is daar een mooi voorbeeld van. Vanuit Kerk in Actie willen we zulke initiatieven ondersteunen. Landelijk organiseren we op 18 december de actie Tafels van Hoop, waarbij we alle kerken oproepen om op die dag in hun eigen plaats een maaltijd te organiseren met vluchtelingen.”

Eerder onderzoek van EenVandaag wijst uit dat 94% van de vluchtelingen in Nederland zich eenzaam voelt. “Persoonlijk contact is heel belangrijk voor hun integratie. Samen eten geeft mooie kansen om met elkaar in gesprek te gaan.”

Wereldwijd ruim 33 miljoen kinderen op de vlucht

De actie Tafels van Hoop maakt onderdeel uit van een adventscampagne van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen wereldwijd. “Liefst 65 miljoen mensen zijn vandaag de dag op de vlucht en maar liefst 51% van hen is kind. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen zijn kerken actief voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld in Libanon, waar 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen worden opgevangen en kerken veel van de kinderen onderwijs biedt. Door de kerken daar financieel in te ondersteunen hopen we ook kinderen in die landen te helpen”, aldus Rob van Ooijen die woordvoerder is voor de hulporganisatie.

De adventscampagne in de kerken start komende zondag met aandacht voor vluchtelingen in Nederland. De weken daarna wordt aandacht gegeven aan de situatie in Griekenland en Libanon en sluit met Kerst af in een gezamenlijke campagne met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision om geld in te zamelen voor de wederopbouw in Syrië.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)