Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Start training: Leidinggeven aan veranderingen

In het najaar start de training Leidinggeven aan veranderingen. Tijdens deze training maakt u de kennis eigen die binnen en buiten de kerk is ontdekt en leert u die toe te passen in uw veranderproces. Bert Bakker heeft als trainer en coach veel ervaring op dit gebied, hij is dan ook de uitgelezen persoon voor deze training. 

Wat maakt die training belangrijk? Voor wie is die training interessant?

BB: Volgens veranderkundigen brengen twee van de drie veranderplannen niet datgene waarop gehoopt werd. Wanneer predikanten, voorzitters van kerkenraden en beleidsouderlingen meer zouden weten over verschillende manieren van veranderen, zal dat de slagingskans zeker verhogen. Dat is ook het geval als gesprekken over verandering anders gevoerd worden. Buiten de kerk wordt onderschat hoe lastig het kan zijn om een veranderingsproces goed te begeleiden.

Dus als predikanten en kerkenraden het beter aanpakken, lukken de veranderingen wel?

BB: Lukt het vaker. Verandering is niet maakbaar; wel beïnvloedbaar. En het deel waar wij invloed op hebben kan vaak beter. Kerken kiezen nogal eens een veranderaanpak die niet kansrijk is. Je zou kunnen zeggen dat we het de heilige Geest regelmatig niet gemakkelijk maken.

Hoe werkt dit in de praktijk?

BB: Afhankelijk van de beoogde verandering en de groep, zijn er een stuk of zes manieren waarop een kerk kan proberen te veranderen. Het idee dat die keus ertoe doet, is vaak nieuw. Want men doet het meestal, zoals men het gewend is En lang niet altijd vanwege de positieve resultaten uit het verleden.

We weten bijvoorbeeld, dat een commissie een plan laten ontwerpen goed werkt, als de leden weinig betrokkenheid hebben bij het onderwerp. Is er meer betrokkenheid, dan werkt het averechts als een denktank plannen ontwerpt, en er daarna draagvlak voor gaat zoeken. Plannen ontwerpen voor anderen, is één van de zes manieren van werken aan veranderen. In de kerk is dát vaak de huisstijl. Ze is kansrijk bij het schrijven van een corona- of AVG-protocol. Maar als het gaat om vitalisering, meer missionair of gastvrij of pastoraal gemeente-zijn of een fusie, dan is een plan ontwikkelen met gemeenteleden kansrijker. Dat vraagt kennis en vooral vaardigheden.

Verandering lukt ook dan niet altijd, maar wel vaker. En dan trekt het een minder sterke wissel op de relaties in de gemeente. Daarnaast geeft dat samen ontwikkelen een boost aan het geloofsgesprek. Als er geen voorstel is, kun je nergens voor of tegen zijn, en zijn gesprekken eerder dialoog dan debat. In de training leren deelnemers onder meer hoe je ‘ontwikkelt met’ naast ‘ontwerpt voor’.

Hoe ziet de training er verder uit?

BB: Naast ‘welke aanpak kies je wanneer’, zitten in de training nog een stuk of acht veranderinzichten en –modellen. Met die kennis en vaardigheden begeleiden deelnemers tijdens en na de training veranderingen anders dan voorheen. Met een grotere kans op de gehoopte uitkomst en minder risico op conflict. Juist nu de kerk kwetsbaar is, doen we er goed aan geen veranderpogingen te starten die op voorhand niet kansrijk zijn; en zeker geen aanpak te kiezen waarvan bekend is dat ze het welzijn van de kerkgemeenschap en individuele leden eerder schaadt dan opbouwt. Deelnemers ontdekken dat dat kan.

In september verschijnt een boek van Bert Bakker bij uitgeverij Ekklesia over veranderen in de kerk: Samenspel: Kansrijk veranderen in de kerk.

Aanmelden training

Wilt u ook dingen echt anders doen? Lees hier meer over de training Leiding geven aan veranderingen en meldt u aan. 

Gemeente als gezin

Een andere nieuwe training die in het verlengde ligt van bovenstaande is de training: De gemeente als gezin. De benadering van rabbijn Edwin Friedman van de gemeente als gezin blijkt met name vruchtbaar als de gemeente vast zit, groei stagneert of de bezorgdheid toeneemt, bijvoorbeeld door krimp. Lees hier meer over de training en meldt u aan. 

Alle trainingen

Bekijk het actuele overzicht van alle trainingenWas deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)