Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Samenwerken met scholen doe je zo

Veel kerken verlangen naar een goede samenwerking met scholen, maar hoe doe je dat? Iedere school loopt tegen dilemma’s aan. Voor de kerk ligt hier een mooie taak.

We verdelen de scholen onder in drie typen (traditiescholen, diversiteitsscholen en zingevingsscholen) en laten zien hoe de kerk kan helpen.

Stuur een kaartje

Traditiescholen hebben te maken met een diversiteit aan opvattingen en uitingen. Leerkrachten, ouders en leerlingen kun je onderverdelen in een orthodoxe hoek en een liberaal/vrijzinnige hoek. Ook het omgaan met een groeiende groep niet-christelijke ouders en leerlingen is lastig.

Taak voor de kerk:

  • Ondersteun en inspireer het team en de schoolleider: bied een inspiratieavond aan, of stuur een bemoedigend kaartje.
  • Laat de predikant een belangrijke rol spelen tijdens de vieringen op school.
  • Via de leerlingen zijn er verschillende kerken betrokken bij de school. Zorg voor een goede afstemming met die verschillende kerken. Samen bereik je meer!

Bemoedigen en bidden

Het vormgeven van de basistaken, bijvoorbeeld leren lezen, is een uitdaging voor diversiteitsscholen. Veel hebben te maken met achterstandsleerlingen. De culturele en levensbeschouwelijke diversiteit brengt vraagstukken met zich mee. De verhouding tussen het christendom en de islam speelt hier een grote rol.

Taak voor de kerk:

  • Bied concrete hulp aan bij sociale, maatschappelijke activiteiten. Houd in het contact met de school rekening andere partijen. Een goed contact met bijvoorbeeld de Imam is belangrijk, ook vanwege de voorbeeldfunctie die daar vanuit gaat.
  • Bemoedig christelijke schoolleiders, leerkrachten en gezinnen die zich als christen soms alleen voelen. Bid voor hen.

Kinderclubs en kerstvieringen

Ook zingevingsscholen hebben te maken met een groeiende groep niet-christelijke leerkrachten, ouders en leerlingen. Een specifieke uitdaging hierin is dat niet-christelijke ouders de geloofsopvoeding geheel bij de school neerleggen. Christelijke leerkrachten ervaren dat vaak als druk.

Taak voor de kerk:

  • Houd een laagdrempelige avond over het christelijk geloof, zowel voor ouders als voor leerkrachten.
  • Ondersteun in het vormgeven van bijvoorbeeld kerstvieringen.
  • Bied (via de school) een kinderclub aan.

Bron: Bertram-Troost, G. D., Kom, C. , Avest, I. ter & Miedema , S. (2012). Typen van protestants-christelijk basisonderwijs in een seculiere tijd. Schoolleiders aan het woord over de eigenheid van hun school. Woerden, Nederland: Besturenraad.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)