Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Plaatsmaken voor de ander, plaatsmaken voor jezelf

Zondag 21 juni is de dag na Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door rampen en oorlogen. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Nog steeds zitten tienduizenden mensen, ook kinderen, vast op de Griekse eilanden. Wat hebben zij ons te zeggen? Wat betekent de komst van vluchtelingen naar Nederland? Zijn we bereid plaats te maken voor hen, en daardoor misschien juist wel voor onszelf?

Kerk in Actie reikt suggesties aan om op zondag 21 juni stil te staan bij mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en bij vluchtelingen die een veilige plek zoeken in Nederland. 

In gesprek over ontheemd zijn

De suggesties nodigen uit onze eigen houding ten opzichte van vluchtelingen te bespreken en te spiegelen aan verhalen uit de Bijbel. Zo is er het verhaal van Mozes in Midjan (Exodus 2: 15-22), Daniël aan het Babylonische hof (Daniël 1), Jezus die een niet-Joodse vrouw ontmoet (Marcus 7: 24-30) of de  ontmoeting tussen Petrus en Cornelius (Handelingen 10: 17 t/m 36). Aan de hand van deze bijbellezingen kunnen mensen in gesprek gaan over vragen als: ‘wie is de vreemdeling?’, ‘heeft u zichzelf wel eens ontheemd gevoeld?’ en ‘hoe kunnen we ontheemden op een menswaardige manier behandelen?’ U kunt de liturgiesuggesties voor uw kerkdienst gratis aanvragen via kerkinactie.nl/vluchtelingen

Bid en doe mee in de collecte 

Op de zondag na Wereldvluchtelingendag bidden wij voor alle mensen op de vlucht, een onvoorstelbaar groot aantal. Bid mee met het gebed voor wereldvluchtelingendag.

De collecte is zondag 21 juni in veel kerken bestemd voor het werk van Mencoldes, partner van Kerk in Actie in Colombia. Ongeveer 4 miljoenen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld en belandden in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Met hulp van Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen: vluchtelingen krijgen de kans een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Daarnaast wordt materiële en psychosociale hulp geboden. Meer informatie over dit project vindt u op kerkinactie.nl/ontheemdencolombia

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)