Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Op deze manier kunt u als geestelijk verzorger toch ondersteuning bieden

Geestelijk verzorgers zijn juist nu hard nodig. De beroepsgroepen geestelijke verzorging en categoriaal pastoraat hebben gezamenlijk ideeën en mogelijkheden uitgewisseld. Lees hier op wat voor manier u als gemeente en als geestelijk verzorger toch aanwezig kan zijn.

Als geestelijk verzorger komt er veel op u af tijdens de corona uitbraak: protocollen vanuit de organisatie of instelling die het contact beperken met uw cliënten of pastoranten, vieringen die onmogelijk worden. Tegelijk bent u deelgenoot van wat verplegend of ander personeel moet dragen. Als geestelijk verzorger kunt u present zijn, compassie uitoefenen, troost bieden, samen zoeken naar wat iemands kracht en geloof zijn. Toch is het mogelijk om op een andere manier toch aanwezig te zijn. 

Binnen de verschillende beroepsgroepen van geestelijke verzorging en categoriaal pastoraat worden momenteel veel ideeën en mogelijkheden uitgewisseld. Onderstaande tips zijn hieruit voortgekomen en kunnen u misschien verder helpen. Deze tips zijn ook voor de gemeenten die aan geestelijk verzorgers hun zending verlenen. 

1. Virtueel presentiepastoraat 

Verplaats het presentiepastoraat naar een digitale vorm. Online presentie ontstaat door middel van persoonlijke mails, nieuwsbrieven en filmpjes. 

YouTube kanaal

Een goede manier voor een online presentie is door een Youtube-kanaal te starten waar je vlogs of korte overdenkingen opneemt. Via deze link kunt u gemakkelijk alle stappen volgen om een account aan te maken op YouTube en uw eerste video te uploaden. 

Het voordeel van een eigen kanaal is dat er een optie bestaat om als kijker te reageren op het filmpje. Deze optie ‘reacties’ kunt je als eigenaar in- of uitschakelen. Let op: als je een filmpje uploadt via YouTube, dan is deze openbaar voor iedereen.

Voorbeeld van een YouTube filmpje: koopvaardijpastor Leon Rasser. (Tekst loopt door onder de video)

 

Voorbeeld van een YouTube filmpje: dementiedominee Tim van Iersel. (Tekst loopt door onder de video)

 

Hieronder een voorbeeld van een korte over denking van het dovenpastoraat. Deze dovenpredikanten maken de komende tijd korte 'diensten' van ongeveer 5 minuten. Een Bijbellezing, een enkel woord, een gebed en een zegen vormen samen de inhoud. (Tekst loopt door onder de video)

Bellen met beeld

U kunt pastorale gesprekken voeren via Skype, Google Hangout, Whatsapp, Messenger videobellen of FaceTime (iPhone). Het is belangrijk om te weten welk platform of welke app de ander gebruikt en of hij of zij een telefoon, tablet of laptop gebruikt. Bij Skype kunt u een link voor een gesprek sturen zonder dat de ander ook Skype hoeft te hebben. Zo kun je toch digitaal met beeld een gesprek voeren. 

Zo nodigt u een gast uit voor een Skypegesprek

Heeft je pastorant ook een iPhone of een Gmail-account, dan zijn opties als FaceTime en Google Hangout zeer goed te gebruiken. 

Voor tips hoe u een pastoraal gesprek via de telefoon voert, lees dit artikel

Online Bijbelstudie

Deze vorm is bij het bijzonder pastoraat al bekend maar kan nu ook goed van pas komen. Misschien is het mogelijk om met een groep pastoranten - zij het schippers, studenten, of anderszins - een Whatsappgroep te starten en zo een Bijbelstudie of preekschets te volgen. Gezamenlijk een boek lezen en het er digitaal bespreken is ook een goede optie. Op Jong Protestant kunt u hier meer over lezen.

2. Wekelijkse nieuwsbrief

Is de digitale presentie niet haalbaar voor uw de doelgroep, dan is het een idee om een wekelijkse nieuwsbrief te versturen of zelfs een tijdelijk krantje te maken. Hierin kunt u een overweging van de geestelijk verzorger(s) opnemen, een kijktip voor op televisie, een puzzel en suggesties om deze tijd door te komen. Daarbij kunt u ook de mogelijkheid aanbieden om bewoners zelf iets in de nieuwsbrief te laten zetten, zoals een gedichtje, een groet, elkaar sterkte wensen. 

Dit kan bijvoorbeeld opgezet worden met de activiteitenbegeleider van de instelling - als die aanwezig is - u kunt ook hulp inschakelen van een communicatiemedewerker of collega-geestelijk verzorgers. Voor nieuws van ‘buiten’ kunt u de banden aanhalen met de lokale kerkgemeenschappen in de buurt, in het bijzonder de kerk waardoor u beroepen bent.

3. Tekeningen en kaartjes sturen

Lokale kerken kunnen ingeschakeld worden bij het in contact blijven met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Denk ook aan: gedetineerden, militairen, doven, studenten, schippers en andere bijzondere doelgroepen. Veel mensen in ons land zijn nu immers aangewezen op zichzelf en verkeren in groot isolement - soms nog meer dan normaal al het geval was.

Een tekening van een kind aan de muur of een mooie kaart geeft een bewoner van een verpleeghuis wat leuks om naar te kijken. Als geestelijk verzorger hoef je dit niet allemaal alleen te doen! Schakel hulp in van de lokale kerk waarvoor u werkt en/of de kerk in de buurt om via deze vormen (een kaartje, tekening, een brief etc.) om te zien naar de doelgroep die u bedient.

4. Telefonische buddy’s

Gemeenteleden van lokale kerken kunnen meehelpen als telefonische buddy’s. Speciaal voor de pastoranten waarvan u weet dat ze een telefoontje wel op prijs zouden stellen. Deel met hen de tips over hoe je een pastoraal gesprek per telefoon kunt voeren, die we hierboven ook al noemden. Ook bieden we  gebedsteksten aan, deze kunnen samen gebeden worden per telefoon. 

5. Muzikanten inschakelen

Nu vrijwel iedereen thuis of in een instelling moet blijven, kan het opbeurend zijn om een (straat)muzikant, ouderwetse platenspeler of een draaiorgel buiten muziek te laten spelen. Bijvoorbeeld in de tuin van de instelling. Dit kan voor bewoners in een verpleegtehuis misschien heel fijn zijn. Overleg uiteraard eerst met de instelling. 

6. Blijf goed geïnformeerd 

Zoek op internet naar inzichtelijke sites die u op de hoogte houden van de geldende voorschriften. Zie bijvoorbeeld deze tips over contact met dementerenden tijdens de coronacrisis van Tim van Iersel, of deze tips over dementerenden van Maritza Allewijn.

Kijk op de site van uw beroepsvereniging wat ze bieden aan informatie over corona, zoals bijvoorbeeld de VGVZ. Of sluit u aan bij een netwerk op LinkedIn (bijv. de VGVZ-groep) of Facebook (bijv. Predikanten en Pastores). 

7. Zorg goed voor jezelf

Wat u meemaakt, is voor u ook zwaar en belastend. “Zorg je goed voor jezelf! ‘Stay safe’ en ‘blijf gezond”, hoort u voortdurend. Dat heeft u niet geheel zelf in de hand, maar het is inderdaad belangrijk om de persoonlijke fysieke en geestelijke gezondheid niet te vergeten.

Zo kunt u het beste na een ingrijpende ervaring deze bespreken met de betrokken medewerkers en met collega´s van uw team. Deel gevoelens met een partner, of goede vriend of vriendin. Creëer daar een vaste tijd en een plaats voor (aan het einde van de werkdag met je team in de werkkamer, 's avonds een rustmoment creëren op de bank). Zoek een pastor die met je meeleeft; kan waarderen en ondersteunen hoe u hier qua geloof en bezieling mee omgaat. 

Creëer dagelijks tijd en een plaats voor gebed, bezinning, stilte, meditatie of inspiratie, hoe gering dat ook is in de praktijk. U kunt alleen geestelijk verzorgen wanneer u ruimte maakt voor de eigen geestelijke verzorging. En voor de zendende gemeente van een geestelijk verzorger: leg contact, leef mee, bid voor hem/haar in de kerkdienst en vraag hoe het gaat.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)