Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kleine gemeente, lichtere structuur? Denk met ons mee!

‘Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden’, zegt Jezus. Nu de kerk op veel plaatsen krimpt, is het een tekst die bemoedigt. Het zit ’m niet in de aantallen. Maar minder mensen betekent ook: minder mogelijkheden om van alles te ondernemen.

De kerk vergadert veel. Wellicht zou dat minder kunnen. Kerkenraden, commissies, procedures, ze zijn er niet voor niets. Maar als er minder mensen zijn die een taak op zich nemen, komt de last op een beperkt aantal schouders. ‘Het zijn vaak dezelfden’, hoor je dan. ‘Waar blijven anderen, en vooral: de jongeren?’ Jonge mensen hebben vaak geen zin in de manier van organiseren die we in de kerk hebben bedacht. Ze organiseren zich informeler, via whatsappgroepen. Notulen schrijven? Je spreekt gewoon af wie wat doet en klaar.

Lichte structuur

Ooit begon de kerk met een kleine groep. In huisgemeenten kwamen mensen samen om te luisteren naar onderwijs, te bidden en de maaltijd te delen. Kleine groep, lichte structuur. Nu de kerk kleiner wordt, wordt de behoefte aan zo’n lichte structuur groter. Pioniersplekken die uitgroeien tot een zelfstandige geloofsgemeenschap passen niet goed in de vormen die de kerkorde biedt. Daarom zoeken we naar nieuwe structuren. Niet om mensen in te kapselen, maar juist om ze ruimte te geven. In verbondenheid met de Protestantse kerk, dat wel. De vraag naar organisatievormen lijkt saai en theoretisch, maar heeft wel degelijk te maken met de kern van kerk-zijn. Wat is er nodig om kerk te zijn? Wat maakt een kerk echt ‘kerk’? Twee of drie die in Jezus’ Naam bij elkaar zijn? Doop? Avondmaal? Woord, gebed en lied? Het daagt ons uit steeds weer na te denken over het wezen van de kerk.

Conceptnota

Pioniersplekken zijn vaak klein, gemiddeld veertig mensen. Als ze groeien, ontstaat de behoefte aan een zelfstandige plek binnen de Protestantse Kerk. Moet dan een complete kerkenraad worden geïnstalleerd? Kan het lichter? Of stel, je bent nog maar met tien mensen overgebleven in de plaatselijke gemeente. Wat ga je doen? Jezelf opheffen, omdat je geen kerkenraad meer kunt vormen? Of doorgaan in één of andere vorm? Een boeiende vraag, ook voor gemeenten die veel groter zijn, omdat de vraag je terugwerpt op de kern. Wat kan ik niet missen aan ‘kerkgemeenschap’, hoe ziet een ‘kerngemeente’ eruit? Het kan iedere gemeente helpen om te schrappen in de hoeveelheid activiteiten. Lichter worden. Daar is het afgelopen jaar intensief over nagedacht in de synode en met allerlei groepen in het land. Pioniers, deskundigen uit de breedte van de kerk en predikanten. Lees hier de conceptnota Mozaïek van Kerkplekken.

Feedback geven

In januari en februari 2019 zijn er vijf bijeenkomsten in het land, voor iedereen die geïnformeerd wil worden of feedback wil geven op de conceptnota Mozaïek van Kerkplekken. Scriba René de Reuver of voorzitter van de synode Saskia van Meggelen geven tijdens deze avonden ook een inleiding. Na verwerking van de feedback kunnen er tijdens de synode van april 2019 besluiten worden genomen.

Wilt u geïnformeerd worden, heeft u vragen of wilt u feedback geven? Hiervoor is ruimte tijdens vijf bijeenkomsten in het land:

Alle avonden starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan via www.protestantsekerk.nl/kerkplekken.

Lees meer over

Het thema Mozaïek van kerkplekken