Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Hoe overleven we de drukke septembermaand?

Startzondag, Kerkproeverij, Open Monumentendag, Vredesweek, Week tegen Eenzaamheid ... Al ver voor de zomer zijn veel gemeenten ermee bezig: de septembermaand. Wat bepaalt waar we aan meedoen? En hoe overleven we deze maand?

“Kwestie van keuzes maken”

- Jan Bos, predikant van de Protestantse Gemeente Rolde

“Ik vind de vraag ‘hoe overleven we de septembermaand?’ wat jammer. Overleven lijkt op: hoe lang houden we het nog vol? Natuurlijk kun je als gemeente niet alles doen, het is een kwestie van keuzes maken en van planning. Als het overleven wordt ben je niet goed bezig en heb je te veel op je bord. Het moet leuk blijven. Ik heb de indruk dat mijn gemeente in september altijd weer zin heeft om te beginnen. Het is het begin van nieuwe plannen, die sfeer heerst ook altijd. 

Wat bepaalt de septembermaand? Dat is bij ons het dorpsfeest van de Roldermarkt, begin september, waar onze kerkdienst onderdeel van het programma is. Een week later de Pijl naar beneden Startzondag, vooral gericht op de eigen gemeente, en de week daarna de Vredesweek die we samen met het dorp organiseren.

Vorig jaar hebben we de Startzondag besteed aan het thema van de Vredesweek, en die beide weken gecombineerd. Dat was handig en zinvol. Het hele dorp ging vol met vredesvlaggen, we hadden een wake op de Brink, er was een stiltekring, een startdienst en een extra vredesdienst. Dat we het dorp mee kregen vonden we geweldig. 

Dit jaar hebben we die combinatie niet, maar de Vredesweek blijven we wel samen met het dorp organiseren. Die verbinding tussen kerk en dorp willen we niet meer kwijt.” 

 

“We laten zien dat we geen eilandje zijn”

- Gertie van Dijk, kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente Harderwijk

“De septembermaand is zeker vol, bovendien zitten de vrije zomermaanden ertussen. Daarom beginnen wij voor de zomer al met de organisatie van de septemberactiviteiten. Voor Startzondag pakken we ieder jaar groot uit. Aan Pijl naar beneden Kerkproeverij hebben we als protestantse gemeente nog niet geproefd.

Voor mijzelf gaat veel tijd zitten in de Walk of Peace, een wandeltocht tijdens de Vredesweek die start in de kerk. We zijn daar drie jaar geleden mee begonnen toen de Raad van Kerken aan plaatselijke gemeenten vroeg om dit te organiseren. We vonden het in Harderwijk, na een lang traject van samenvoegen van wijken en met onszelf bezig zijn, tijd om naar buiten te stappen. De kerk is groter dan het gebouw en de gemeente. We zijn de vredeswandeling daarom gaan organiseren, samen met plaatselijke partners zoals het Apostolisch Geloofsgenootschap, het Humanistisch Verbond en later ook de Turkse gemeenschap. Prachtig vinden we dat, de handen ineenslaan en samen de vrede uitdragen. Bovendien laten we hiermee zien dat we als kerk geen eilandje zijn. De Vredesweek heeft daarmee veel meer aandacht gekregen. In de kerk zelf wijden we er een zondag aan.

Of ik blij ben als september voorbij is? Integendeel! In de zomer tanken we allemaal even bij, in september gaan we weer van start en dat vind ik heerlijk.”

 

“Alsof je faalt zonder programma”

- Els van der Wolf-Kox, predikant in de Protestantse Gemeente Voorburg

“September is inderdaad een waanzinnig drukke maand; er komt van alles bij en er gaat eigenlijk niets af. Startzondag is nog een beetje van vroeger, ik herinner me van mijn jeugd dat we zelfs een hele startweek hadden. Eigenlijk raar, alsof je in de maanden juli en augustus geen gemeente van Christus bent en geen kerkdiensten houdt. We hadden hier in Voorburg een slotzondag; die hebben we afgeschaft.

De keuze voor waar je aandacht aan besteedt hangt ook wat af van wat voor gemeente je bent. Startzondag is bij ons een beetje aan het wegebben, het draagvlak is er wat onder vandaan. We houden een mooie kerkdienst, we hebben wat lekkers bij de koffie en het jaarprogramma is dan klaar, je kunt je aanmelden voor het winterwerk. Kerkproeverij doen we al een aantal jaren, maar of die blijft moet nog blijken. We hebben dat ook wel eens op een andere zondag georganiseerd. Mensen uitnodigen voor een kerkdienst kan altijd. Wij nodigden mensen die ooit bij ons gedoopt zijn uit voor de dienst in de paasnacht. Dat is toch het effect van Kerkproeverij.

Het geeft mij - in alle drukte - rust om te bedenken: waarvoor zijn we ook alweer kerk? Er lijkt wel sprake van dwang: als we geen activiteiten hebben, dan gaat het niet goed. Alsof je als kerk faalt als je geen programma hebt staan.”

 

“Plaatselijke oecumene is bepalend”

- Aleida Blanken, predikant in de Protestantse Gemeente Hengelo (Gelderland)

“Omdat wij al vroeg beginnen met de voorbereiding van de septembermaand kunnen we de organisatie ervan wat spreiden. Daarbij bepaalt de plaatselijke oecumene grotendeels hoe onze septembermaand eruitziet. We hebben veel oecumenische diensten in het jaar; dat is hier al meer dan 25 jaar heel gewoon. De dienst op Startzondag is daar een van. Deze wordt georganiseerd door de geloofsgemeenschap van de rooms-katholieke Willibrordkerk, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap en onze protestantse gemeente. Omdat het koor van de Willibrordkerk en de cantorij van onze protestantse gemeente daaraan meewerken, bepalen we het thema en de liturgie al ver voor de zomer. De zangers in de koren zijn met name fitte senioren die vaak in de periode vanaf mei tot half september op vakantie zijn. Ik kan het thema aandragen dat door de landelijke kerk wordt aangereikt, maar moet wel de oecumenische achterban meekrijgen.

September is bij ons ook Open Monumentendag, Vredesweek, en de Nationale Ziekendag. De organisatie van de Open Monumentendag ligt in handen van de stichting Vrienden van de Remigiuskerk, daar hebben we niet veel omkijken naar. De Vredesweek valt wel eens samen met Startzondag en pakken we in dat geval dan ook samen met de andere kerken op. Aan de Nationale Ziekendag, altijd op een zondag in september, besteden we aandacht als de plaatselijke Zonnebloemafdeling daarom vraagt.” 

Foto: Freely Photos

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)