Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Hoe kunnen we de aanwezigheid van Christus in de eredienst ervaren?

We geloven dat Christus aanwezig is in de kerkdienst. In het Woord, en in de ontmoeting met de ander. En soms is Hij aanwezig in beeld. De Hofkerk in Goor heeft kunstenaars gevraagd om beelden te ontwerpen voor een eigen kruisweg in de kerk. "De verbeelde aanwezigheid van Christus, dat heb ik heel hard nodig."

Wat doet het met je geloofsbeleving als Christus zichtbaar en tastbaar in de kerkruimte aanwezig is?

“Een ingewikkelde maar spannende vraag”, zegt ds. Wim de Jong, predikant van de Hofkerk in Goor. “Ik ben vrij visueel ingesteld, maar als een kerk bomvol staat of hangt met beelden, dan doet het me niets meer. Ik kan wel erg geraakt worden door één beeld, een mooi Christusbeeld bijvoorbeeld als verbeelding van de kwetsbare mens.

Als kerkganger deden de hongerdoeken in de Veertigdagentijd me destijds veel. Als kijker werd je daarin meegenomen in de dienst, je kreeg ook de context van zo’n doek mee. Dat zorgde voor verdieping.

De hongerdoeken waren een van de inspiratiebronnen voor de kruisweg die wij nu in de kerk hebben. De beelden voor die kruisweg zijn gemaakt door kunstenaars op de grens van kerk en samenleving, kunstenaars van binnen en van buiten de kerk. Kunstenaars die niet zozeer iets met de kerk hebben maar wel wat met het lijdensverhaal. In de Veertigdagentijd hebben we elke dinsdagavond een avondgebed met een bijzonder karakter. We lichten telkens een van de beelden van de kruisweg uit. Dat doen we ook in de stille week bij de vespers op maandag dinsdag en woensdag.

Als voorganger vind ik het een ongelofelijke rijkdom dat wij deze kruisweg tot stand hebben gebracht. De verbeelde aanwezigheid van Christus, dat heb ik heel hard nodig. Ik moet altijd weer een stap maken naar de verhalen, ze binnen laten komen en er dan instappen. Beelden helpen daarbij. Een gemeentelid zei toen we het hadden over onze kruisweg: ik word daardoor zo bepaald bij het beeld van de kwetsbare mens en denk dan: ik mag er dus ook zijn."

Jezus Christus, het vleesgeworden woord

Marcel Barnard schrijft in het boek Tot Gods Eer: 'God wordt mens in Jezus Christus, het Woord wordt vlees, wordt mens (Johannes 1). Zo werkt God concreet in deze wereld, door Jezus Christus, en zo werkt Jezus Christus in de liturgie.

Het centrum van de eredienst is het levende Woord, Jezus Christus zelf, van wie de Bijbel getuigt. Lucas 4 beschrijft minutieus hoe Jezus - als was Hij de lector van die dag - de boekrol opent en de Schriften leest.

Concreet zien en beleven we de aanwezigheid van Jezus Christus vooral in de sacramenten, doop en avondmaal. Hierbij krijgen water, brood en wijn door de woorden en de handelingen van de voorganger een heel nieuwe betekenis.

Verder kunnen we Jezus Christus ervaren in zegen, verkondiging, liederen en gebeden.

De wijze waarop het heil van Christus tot de gemeente komt in de liturgie doet er toe en heeft daarom - in essentie - een vaste en herkenbare vorm en volgorde.'

Werkvorm

Kijk eens om je heen …

Als Jezus Christus het centrum is van de eredienst, waar en hoe kun je Jezus dan zien of horen?

Je zit in de kerk en let dan eens op waar je iets van Jezus merkt.

  • In het kerkgebouw: Welke symbolen, afbeeldingen of verwijzingen zie je?
  • In de orde van dienst: Op welke momenten is Jezus aanwezig, in woord, lied of stilte? En hoe dan?
  • In de ontmoeting tussen gemeenteleden, voor, tijdens of na de viering: Wanneer komt Jezus ter sprake, in woorden, in daden, non-verbaal?

De werkvorm kan op verschillende momenten gedaan worden:

  1. Als een vorm van een vergader-opening: Lees de samenvatting van Barnard, beantwoord voor jezelf bovenstaande vragen en wissel ze daarna uit, in tweetallen, grotere groepjes of plenair.
  2. Als verwerkingsvorm tijdens de kinderkerk of jeugdclub, bij het thema ‘kerkdienst’, of ‘wie is Jezus en hoe kun je Hem kennen?’
  3. Tijdens een leerhuis of gesprekskring over het thema ‘liturgie en eredienst’, of ‘waar ontmoet ik Jezus?’

Samen vieren - een goed gesprek over liturgie
Vieren doe je samen! Daarom is een goed gesprek over liturgie belangrijk. Wat is de kern van en het verlangen achter onze zondagse praktijk in de eredienst? woord&weg moedigt dat gesprek aan. Laat u inspireren door vertrouwde én nieuwe vormen van vieren en praat er eens over in uw gemeente.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Eredienst