Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Historisch overzicht van de belangrijkste documenten vanaf de IP-nota

De IP-nota riep veel reacties op, en zorgde voor heel wat discussies en gesprekken. Een historisch overzicht van de belangrijkste documenten vanaf de IP-nota.

2009 - Kairos-document: Uur van de waarheid

Palestijnse christenen presenteerden op 11 december 2009 in Bethlehem het Kairos-document, als een schreeuw om recht, vanuit het hart van het Palestijnse lijden. Kerken en kerkelijke organisaties in het Midden-Oosten riepen Palestijnen en Israëli's op om op geweldloze wijze een einde te maken aan de bezetting van de Palestijnse gebieden en aan onveiligheid en onrecht. 
Het Nederlandse Kairos-document kreeg als titel ‘Uur van de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden’. Father Jamal Khader van de Bethlehem Universiteit overhandigde het document op 22 december 2009 aan Henk van Hout (voorzitter Raad van Kerken), Arjan Plaisier (scriba Protestantse Kerk), Joris Vercammen (aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk) en Gerard Kruis (secretaris-generaal Nederlandse bisschoppenconferentie).

2010 - Discussie moderamen met Israëlische ambassadeur en CJO

Na uitgebreide bezinning op het Kairosdocument schreef het moderamen een brief aan de ambassadeur van Israël. De moderamenleden roepen de ambassadeur op om een positieve doorbraak te creëren tussen het Joodse volk en het Palestijnse volk. 
De ambassadeur reageerde met een open brief in het ND. Hij vond dat de Protestantse Kerk eenzijdig koos: "Sterke vereenzelviging met één partij verlengt het conflict, in plaats van het te beëindigen."

Een storm van protest stak op. Zo reageerde het Centraal Joods Overleg met scherpe kritiek, waarop ook het moderamen weer per brief reageerde. Na een gesprek tussen moderamen en Centraal Joods Overleg op 9 maart 2010, werden de verhoudingen weer hersteld en spraken beiden uit in elk geval in gesprek te willen blijven.

2011- Conferentie Nes Ammim

De discussies over het Kairos-document en de brief van het moderamen aan de ambassadeur van Israël zetten de goede verhoudingen met joodse organisaties onder spanning. Het moderamen deed haar uiterste best om met hen in gesprek te blijven. Het Centraal Joods Overleg en de Protestantse Kerk besloten daarom zich samen in Nes Ammim  te bezinnen op de positie van de Protestantse Kerk ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict. Het CJO gaf daar aan hoe volgens haar de Protestantse Kerk invulling zou kunnen geven aan de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’.

Tijdens de conferentie werd uiteindelijk het vertrouwen over en weer hersteld. Zoals in de slotverklaring staat: “Het vertrouwen dat je – over en weer – bondgenoten van elkaar bent, ook al trek je misschien conclusies die de ander niet voor zijn rekening zou nemen, is gegroeid en moet nog verder groeien.”
Direct uitvloeisel van de Nes Ammimconferentie was het samen financieren van een gezamenlijk project, zowel door het Centraal Joods Overleg als door de Protestantse Kerk. Aanvankelijk was dat Net@, een computeropleiding in Nazareth-Ilith, van 2013-2015. In 2015 is dat ALEH, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Israël.

2011 - Integriteit en Respect: Islam Memorandum 

De Protestantse Kerk ziet het als haar taak om waar mogelijk de samenspraak te bevorderen tussen christenen, joden en moslims over het conflict in het Midden-Oosten en de achterliggende motivaties, zo werd gesteld in de IP-nota.  
Met de nota ‘Integriteit en Respect’ werd deze taak opgepakt. De nota erkent dat de Midden-Oostenproblematiek grote invloed heeft op moslim-gemeenschappen wereldwijd. Dat bepaalt dus ook de relaties van de Protestantse Kerk met moslims. 
Daarom is het van belang een theologische visie op de islam te ontwikkelen, waarbij ook wordt nagegaan hoe de verbondenheid met het volk Israël en de Arabische christenheid zich tot deze nieuwe visie op de islam verhouden. 
Toch blijft de Protestantse Kerk belijden, zo stelt de nota, dat de verhouding van de kerk tot Israël en het jodendom anders is dan die tot de islam. Zie ook Vervolgnota 2013.

2011 - Open voor stemmen van Palestijnen en Israel 

Als reactie op een commentaar in RD schreven scriba Arjan Plaisier en programmamanager Kerk in Actie Evert-Jan Hazeleger op 16 mei 2011 een Open Brief. Hierin benadrukten zij dat de Protestantse Kerk en Kerk in Actie willen luisteren naar de stemmen van zowel Israël als van Palestijnse christenen. De steun aan Sabeel stopzetten (zoals het commentaar in RD 13 mei 2011 vroeg) is daarom niet aan de orde. 

2013 - Vervolgnota Integriteit en Respect: reacties en aandachtspunten

In de vervolgnota ‘Integriteit en Respect’ werd in paragraaf 4.4. over ‘Israël en het jodendom’ een aantal vragen besproken, die vooral werden gesteld door de Joodse gemeenschap: wordt er voldoende recht gedaan aan de onopgeefbare verbondenheid met Israël?; waarom gaat de nota niet expliciet in op antisemitisme en antizionisme in de islam? 
De vervolgnota maakt het nog eens duidelijk: het is niet de bedoeling de IP-nota te vervangen: "de verbondenheid met het volk Israël is en blijft voor de kerk onopgeefbaar. Waar deze bij moslims vragen oproept, neemt de kerk die vragen serieus en wil zij zich expliciet laten aanspreken op wat daarover in de IP-nota is geschreven."

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Kerk & Israël