Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Gezamenlijk bidden, meerwaarde of onzin?

Van 20 tot en met 27 januari is het de Week van Gebed voor de eenheid van christenen, een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Afgelopen jaar deden meer dan tweehonderdduizend mensen mee. Niet iedereen is gesteld op gezamenlijk bidden. Voegt het iets toe aan het persoonlijke gebed?

“Niet bidden maar doen”

Erik Jan Tillema, beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en pionier van de pioniersplek ‘Zinvol Zijpe’

“Ik ben er ambivalent in. Eén week in het jaar iets doen met andere kerken en voor de rest gaan we onze eigen gang; het heeft voor mij iets van een ‘moetje’. Als je oecumene echt een warm hart toedraagt, maak er dan werk van. Zoals eens in de maand een gezamenlijke dienst met andere kerkgenootschappen in je dorp en bijvoorbeeld een activiteit als een gezamenlijke leeskring.

Waar ik ook mee zit, is de nadruk op de gebrokenheid van de kerk. Dat leeft bij mij niet. Ik heb geen moeite met verschillende kerken. De VVP heeft de zondag voor Pinksteren uitgeroepen tot ‘zondag van de christelijke diversiteit’ waarop we in de kerken kunnen stilstaan bij de verschillende manieren van geloven. Ik houd van de diversiteit, het geloof in al zijn breedte.

Verder ben ik ambivalent ten opzichte van bidden. Ik kan wel bidden, maar als wij God om eenheid vragen, nemen we zelf een heel passieve houding in. Door het gebed kun je wel tot het inzicht komen dat je als mens een verantwoordelijkheid hebt. Bidden is voor mij bezinning op eigen handelen, in verbinding met God. Gebed moet dus activeren. Zoals een vader tegen zijn kinderen zegt als zij vragen of hij iets voor hen kan doen: ‘Dit kun je zelf.’ Gezamenlijk bidden in de Week van Gebed, oké, maar doe dan ook iets gezamenlijks daarna. Dan wordt het nog wel wat met de oecumene.”

 

“Het geeft verbinding, ook naar boven”

Saskia van Meggelen, preses van de generale synode en predikant van de wijkgemeente Johanneskerk in Breda

“Ik geloof erg in de kracht van het gezamenlijke gebed en de Week van Gebed gaat in mijn gemeente niet ongemerkt voorbij. In mijn vorige gemeente, waar een deel van de gemeente een evangelisch-orthodoxe inslag had, hielden we in deze week een kringgebed. Naast gezamenlijk bidden was er ruimte om een eigen gebed te formuleren en daar maakten altijd mensen gebruik van. Het is mooi om andere mensen te horen bidden; zo’n gebed is heel authentiek. In mijn huidige gemeente, een meer oecumenische gemeente, houden we in deze week een ochtendgebed, meer liturgisch, samen met de rooms-katholieke parochie tegenover ons. Deze vorm past weer bij de kleur van deze gemeente. Het is mooi dat deze verschillende vormen van geloofsbeleving allebei onder de paraplu van de Week van Gebed passen.

De meerwaarde van gezamenlijk bidden is voor mij dat er meer focus is van mensen, en dat helpt altijd. In de groep geeft het een gezamenlijke toewijding, een verbinding, ook naar boven. Je leert elkaar er ook door kennen, je merkt elkaar op; daarna groet je elkaar toch anders.

Ik vind het krachtig om de Week van Gebed ieder jaar te herhalen. Het is goed om bepaald te worden bij de eenheid van christenen. Ik probeer er dan ook zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Voor het ochtendgebed gebruik ik altijd de folder die erbij gemaakt wordt, heel bruikbaar. ”

 

“Een beetje een verplicht nummer”

Wim Jansen, emeritus-predikant en schrijver van onder meer Bron in je brein - bidden tot de God in wie je niet gelooft.

“Ik hecht zelf erg aan bidden in de binnenkamer, maar gezamenlijk gebed voegt wel iets toe. Ik noem dat een concentratie van energie. Wanneer mensen samen mediteren, hangt er een bepaalde geladenheid die er niet is als je alleen bidt. Gezamenlijk bidden heeft dus wel meerwaarde.

Ik heb niets tégen de Week van Gebed maar ik heb er ook niet veel méé. Er zijn tegenwoordig zoveel ‘weken van’, het heeft iets promoterigs in zich. Bidden zou bovendien een levenswijze moeten zijn, iets wat je dagelijks doet.

Bij de Week van Gebed mis ik de inhoudelijke lading. Wat verstaan we onder gebed? Voor velen klinkt bidden oubollig. Dat is wel een probleem. Ik merkte dat onder meer bij PABO-studenten aan wie ik les gaf. Zij hadden er een bepaald beeld bij dat nooit is bijgesteld. De Week van Gebed gaat er automatisch vanuit dat iedereen een bepaalde invulling bij bidden heeft. Maar de meerderheid denkt toch dat bidden iets neerleggen is bij een wezen waar een bepaalde actie op volgt. Dat kan alleen maar teleurstellend uitpakken. Maar hoe moet het dan wel? Die vraag zou aan de orde moeten komen.

De Week van Gebed is, net als bijvoorbeeld de Vredesweek en Israëlzondag, een beetje een verplicht nummer. Gemeenten zijn wel welwillend om er wat mee te doen, maar vaak leeft het niet echt.”

 

“Oefening in contact met God en met elkaar”

Antje Groenendijk-Meindersma, predikant in de Protestantse Kerk

“Regelmatig zeg ik tegen anderen dat ze in hun gebeden alles aan God mogen vragen, en ik geloof dat gebeden soms verhoord worden. Voor mijzelf bid ik eigenlijk nooit om concrete verandering van mijn situatie. Ergens zit blijkbaar een bepaalde schroom.

Anders is dat bij samen bidden. Deze week kreeg ik een appje van een Oegandese vrouw uit onze vorige woonplaats. Ze schreef onder andere: Friends who pray together stay together. Dat vind ik heel mooi, en het sluit goed aan bij wat ik eerder hoorde: als predikanten niet samen kunnen bidden, kunnen ze niet samen werken. Bidden is contact maken met God. Samen bidden is dat ook, maar het is méér: het maakt je bewust van de onderlinge verhouding, van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van elkaar, je organisatie of de gemeente. Samen bidden helpt om boven jezelf uit te stijgen.

Met een groep bidden is én respectvol spreken met God én een respectvolle houding aannemen ten opzichte van elkaar. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om vergaderingen in de kerk te beginnen met gebed.

Als het gaat om de Week van Gebed: doe het vooral, zie het als een oefening in contact met God en met elkaar. Het hangt natuurlijk niet af van die ene week. Maak jezelf niet te groot, we moeten het samen doen.”

 

Materiaal bij de Week van Gebed 2019 vindt u op raadvankerken.nl en op weekvangebed.nl.

Pixabay

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)