Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Deze ambulant predikant 'schudt de boel op'

De veelzijdigheid van de mobiliteitspool: Ds. Koster, een ambulant predikant met een missionair hart - Voor de gemeente een zorg minder èn een uitdaging rijker.

Taco Koster is zowel ambulant als missionair predikant. Via de mobiliteitspool van de protestantse kerk is hij werkzaam in een ´gewone´ protestantse gemeente in Zunderdorp en ondersteunt hij het  Stichting Diensten met Belangstellenden in Amsterdam. Deze Stichting is een zelfstandige stichting die al meer dan 50 jaar fungeert als een bijzondere gemeente in de binnenstad van Amsterdam. Taco Koster is op beide plekken voor elk 50% aangesteld. Waar komt zijn drive vandaan en wat houdt dat in, ambulant en missionair predikant zijn?

Wat is een ambulant predikant?

Vorig jaar werd het mogelijk gemaakt om via de dienstenorganisatie een predikant tijdelijk aan te stellen. Oftewel een ambulant predikant, bijvoorbeeld wanneer de gemeente vacant is, bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Ds Koster is echter meer dan dat, namelijk missionair ambulant predikant.

Missionair ¨de boel opschudden¨

Ds. Koster: ¨Natuurlijk heeft ambulant te maken met de tijdelijkheid van de job. Zelf zie ik het als een soort pop-up dominee. Naast het ondersteunen en ontzorgen van de gemeente probeer ik samen met de gemeente een missionaire koers te varen. Missionair zijn is meer dan een paar leuke dingen organiseren. Het is een proces van bewustwording, een proces ook van luisteren naar Gods stem en de context waarin we kerk zijn. En in dat proces mag ik de gemeenten helpen. Daarbij hebben we de spannende afspraak gemaakt dat we de dingen ook anders kunnen doen. De boel een beetje opschudden dus. Met als insteek: hoe bereiken we nieuwe generaties en hoe zijn we van betekenis voor mensen om ons heen?¨

Aanstellen van een ambulant predikant

Een ambulant predikant is voor de gemeente een eenvoudige oplossing: de mobiliteitspool draagt zorg voor de werving en aanstelling. Uiteraard kan de gemeente ook aankloppen bij de mobiliteitspool als ze al een ambulant predikant op het oog hebben, zoals bij ds. Koster. 

 ¨De gemeente en ik zijn op een wonderlijke wijze met elkaar in gesprek geraakt. Ik had zelf het idee om ambulant predikantschap te combineren met een missionair doel. Ik vroeg feedback aan iemand uit Zunderdorp die ik daarvoor al eens gesproken had. Haar reactie kwam een half uur later binnen op de mail: ‘Kom het hier gewoon proberen!’ Via de mobiliteitspool van de protestantse kerk is het verder gerealiseerd. Die eerste enthousiaste reactie van de gemeente was voor mij enorm belangrijk.¨

Ontzorgen èn uitdagen van de gemeente

De ambulant predikant is bedoeld om de gemeente tijdelijk te ontzorgen. Het bijzondere hier is dat ds. Koster hier ook een missionaire invulling aan geeft. Ds. Koster: ¨Voor mij uit zich het ontzorgen in mijn betrokkenheid bij het crisispastoraat, ik praat mee op beleidsniveau en ik ga in veel kerkdiensten voor. Daarnaast is er ruimte om missionaire stappen te zetten. Zo ben ik direct na mijn start begonnen om me in Zunderdorp uit te nodigen bij gezinnen die niet met de kerk verbonden zijn. Ik stuur een appje met de vraag of ik een keer kan mee eten. Los van het feit dat ik heerlijk eten krijg voorgeschoteld, voeren we mooie gesprekken over het leven en geloven. Hiermee kan je laten zien dat je als kerk buiten de eigen muren kunt bewegen en dat de dominee meer is dan iemand die bij de ouderen op bezoek gaat.¨ 

Missionair bewust worden begint met luisteren

Hoe doe je dat eigenlijk als gemeente, missionair bewust worden? Ds. Koster: ¨Dit is voor mij diep verbonden met het uitgangspunt dat God zich uitstrekt naar deze gebroken wereld. En in die missie van God mag je als kerk mee bewegen. Mijn ervaring is dat missionaire stappen ondernemen als kerk helpt om bestaande kaders los te laten. Dat begint met luisteren. Waar is God in onze omgeving aan het werk, welke vragen hebben de mensen in dit dorp? Hoe kunnen we dienstbaar zijn aan Gods missie; hoe bewegen we als leerlingen van Jezus?¨ 

Organisatiedrang beperken, betrokkenheid vergroten

Pionieren als kerk of missionair kerk zijn hoeft niet groots, het begint kleinschalig met bijvoorbeeld een koffieochtend. Ds. Koster: ¨Je moet geen dingen organiseren als kerk om de gemeente in stand te houden. Een missionaire gemeente voelt de urgentie om te bewegen in Gods missie in deze wereld. En dat werkt door in alle aspecten van het kerk zijn. Dat is echt iets anders dan veel leuke of hippe dingen organiseren. Het heeft te maken met gebed, met gastvrijheid, met betrokken zijn op je omgeving, met het verlangen om je leven en je geloof met anderen te delen, met de durf om zaken los te laten en met het vertrouwen dat Gods Geest mensen aanraakt.¨ 

Mobiliteitspool

Lees hier meer over de mobiliteitspool en hoe uw gemeente ondersteunt kan worden.

Erik Hijwege

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)