Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

De Kerkstraat: op bezoek in Nieuwveen

Hoe staat het met het kerkelijk leven in de talloze 'Kerkstraten' in Nederland? Deze maand vertelt predikant Gonja van ‘t Kruis over de Protestantse Gemeente Nieuwveen. "Onze oecumenische samenwerking zorgt voor meer elan."

Veel protestantse gemeenten hebben hun adres in de Kerkstraat. In de nieuwe rubriek 'De Kerkstraat' zoeken we ze op en vragen we naar het kerkelijk leven. Wat gaat er goed en wat kan beter? 

Deze maand vertelt de Protestantse Gemeente Nieuwveen bij monde van ds. Gonja van ‘t Kruis over haar grootste vreugde en haar grootste verdriet.

Paspoort 

De straatNieuwveen is een plattelandsdorp in Zuid-Holland met ruim 4000 inwoners. De Kerkstraat is een van de oudste straten van Nieuwveen. Het is een straat met woonhuizen, direct om de hoek is de winkelstraat.

Het kerkgebouwHet is een gezichtsbepalend gebouw. Voor de kerk is een klein pleintje met een bank. Direct achter de kerk ligt de begraafplaats. Het kerkgebouw is van oudsher een rooms-katholieke kerk. In de Reformatie werd het de hervormde kerk. Het is een typisch dorpskerkje waar nog banken in staan en kroonluchters hangen.

De gemeenteDe gemeente is midden-orthodox, veelkleurig, met nogal wat ouderen. Op zondag komen er 50 tot 60 kerkgangers. De protestantse school is uit Nieuwveen verdwenen en dat heeft gevolgen voor de gemeente. Veel kinderen gaan nu naar de school in Zevenhoven en sommigen schuiven daar bij de kerk aan. “Toen ik hier kwam, drieënhalf jaar geleden, heb ik direct contact met de rooms-katholieken gezocht. Ik vind het belangrijk dat de inwoners elkaar kennen.”

Kerk door de week“Kerk door de week zijn we op verschillende manieren. We hebben vier gespreksgroepen, twee daarvan samen met de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente Zevenhoven. Verder Oekumenia - ouderen die met elkaar iets gezelligs doen -, de Open Eettafel - tussen de middag in het verenigingsgebouw -, en een koffieochtend waarbij ook iemand van de welzijnsorganisatie ‘Tom in de buurt’ aanwezig is.”

Grootste vreugde

“De grootste vreugde is wel de samenwerking met de rooms-katholieken in het dorp en met de protestantse gemeente in Zevenhoven, een dorp in de buurt. Die heb ik bewust gezocht omdat we zo’n kleine en wat verouderde gemeente zijn. Het zorgt voor meer elan en voor uitbreiding. De eerste samenwerking resulteerde onder meer in een oecumenisch symposium, de gezamenlijke buitenviering van Hemelvaartsdag en gezamenlijke vespers in de Veertigdagentijd. De tweede onder meer in een ‘veertigdagenreis’ afgelopen najaar die begon met een mooie glossy, een , en die via twintig verschillende gespreksgroepen na zes weken werd afgesloten met een muzikaal project. De samenwerking staat goed op de rit en de meeste gemeenteleden juichen deze toe.” 

Grootste verdriet

“We missen een deel van de jonge generatie. Verdrietig en jammer vanwege het gemis in de gemeente en met het oog op de toekomst; het is belangrijk om ze enthousiast te houden. Samen met Zevenhoven proberen we jonge mensen meer bij de kerk te betrekken, bijvoorbeeld middels een gezamenlijke scholendienst in een sporthal. En samen met Ter Aar en Nieuwkoop organiseren we een kinderkerk. Het enige wat goed is aan dit gemis is de samenwerking die ontstaan is. Die zou ik nooit meer los willen laten.”

Lees ook:

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)