Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

"De kerk moet een thuisplek zijn voor ieder gemeentelid"

"De kerk is voor mij een plek waar ik welkom ben, gezien wordt en kan relaxen”, vertelt Tom Bolhuis (20), lid van de Ontmoetingskerk in Lelystad. “Ik ben hier opgegroeid en heb hier vriendschappen gesloten. Maar soms moet ik in de kerk wel zoeken naar het geloofsgesprek.”

Het coronavirus zette het jeugdwerk in deze gemeente ‘on hold’.  Maar er kwamen ook dingen in een stroomversnelling zoals het nadenken over de vraag in hoeverre de kerk een thuisplek is voor kinderen en jongeren. "Alle gesprekken met jeugdwerkleiders en de ontmoetingen met jongeren vonden online plaats”, aldus jongerenwerker André van der Galiën. “Dat maakt het aan de ene kant lastig om een relatie te onderhouden, maar aan de andere kant worden mensen zich er extra goed van bewust hoe belangrijk het is om de ommezwaai te maken.” 

De ‘ommezwaai’, daarmee bedoelt hij dat “de kerk een thuis zou moeten zijn voor ieder gemeentelid. Een plek waar je welkom bent, gezien wordt en kunt relaxen.” Tom Bolhuis (20) ervaart zijn kerk in elk geval zo. “Ik ben hier opgegroeid en heb vriendschappen gesloten in deze gemeente. Ik wil gaan voor geloof, maar soms moet ik in de kerk wel zoeken naar het geloofsgesprek.” De gemeente ging aan de slag met de quickscan 'Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren' van de Protestantse Kerk. “Die kwam precies op het juiste moment”, aldus voormalig jeugdouderling Peter Broer (42). 

In de scan reageren gemeenteleden op dertig stellingen over zes thema’s: volwaardigheid, impact, veiligheid, talent, verbondenheid en empathie. De eindscore geeft inzicht welke thema’s meer aandacht nodig hebben en hoe de gemeente dit kan verbeteren. In Lelystad liet de eindscore zien “dat we op de goede weg waren. De scan hielp ons om de waarom-vraag te stellen bij het uitwerken van het jeugdbeleidsplan voor 2020-2023.”

Ruimte

Een van de stellingen in de scan luidde: zijn geloofsopvattingen van kinderen en jongeren ondergeschikt aan die van volwassenen? Tom en Peter reageerden hier verschillend op. Tom ervaart helemaal geen ondergeschiktheid: “Het mag losser, maar ik krijg tijdens de diensten de ruimte om geloof op mijn manier te beleven.” Maar Peter vroeg zich af: “Hebben jongeren input kunnen leveren voor de diensten? Ook spraken gemeenteleden me aan: waar zijn de jongeren? Terwijl ik weet wat er doordeweeks gebeurt.” André: “De twintigers, dertigers en veertigers zwerven om de diensten heen.”

Duidelijk is dat de scan zorgde voor gesprekken die helpen om elkaar beter te begrijpen. Tom ervaart een open sfeer. “Met Kerst hadden we een filmpje gemaakt waarin Jezus in de prullenbak werd gegooid. Hiermee wilden we illustreren dat Jezus geen koning is in een hemelbed, maar een koning van het volk, voor iedereen bereikbaar. Echt niet alle gemeenteleden waren het eens met dat filmpje. Maar ze veroordeelden ons niet. Ze vroegen wel om uitleg, en zo ontstond er een gesprek over.”

Ontmoetingen

Dat kinderen en jongeren volwaardig zijn, is steeds beter zichtbaar in de gemeente. Ze maakten bijvoorbeeld deel uit van de beroepingscommissie. Bovendien krijgen jongeren de kans om mee te denken over de financiën en kunnen ze deelnemen aan de gebedsgroep. Kinderen kunnen koekjes en thee serveren tijdens zondag-zindag, een diaconale dag van de gemeente in een ouderenhuis. Maar “het gaat niet vanzelf”, erkent Peter. Tom: “Een aandachtspunt is wel dat jongeren niet alleen participeren in commissies, maar dat ouderen ook vaker de jongeren weten te vinden!”

De kerk doet haar naam ‘Ontmoetingskerk’ eer aan, want André omschrijft ontmoeting als 'sterke kant' van de gemeente. “Maar de jongeren hebben behoefte aan meer diepgang.” Tom: “Ik zou vaker over het geloof willen spreken, en ik heb behoefte aan meer kruisbestuiving tussen jong en oud. We zitten in hetzelfde gebouw, maar er zit een deur tussen het jeugdhonk en de kerkzaal.” 

Open houding

“Misschien praten we inhoudelijk te weinig met jongeren over het geloof”, erkent Peter. “Door de scan willen we de basiscatechese nu meer eigentijds maken. We willen jongeren begeleiden op hun geloofsreis.” 

Een ander aandachtspunt is volgens hem dat de gemeente naar jongeren wil blijven luisteren. Maar dit gaat niet vanzelf. “Ik ga niet snel met mijn vraag naar een dominee toe”, legt Tom uit. “Een vertrouwenspersoon is belangrijk.” André: “Dit vraagt om het toerusten van leiders, zodat jongeren bij hen terecht kunnen.”
Een open houding is niet alleen van belang voor de kinderen en jongeren in de gemeente, volgens Peter. “Wij zijn een gemeente van gezelligheid, ontmoeting en vriendschappen. Maar we moeten oog houden voor de randkerkelijken. Hoe is het voor hen om mee te doen met een groep die zich al thuis voelt bij elkaar? Op welk moment van de geloofsreis je ook aanhaakt, je moet je welkom weten.”

Vul de scan in

De scan van de Protestantse Kerk bestaat uit dertig stellingen over ‘kerk als thuisplek’. Deze zijn gebaseerd op zes kernwaarden: volwaardigheid, impact, veiligheid, talent, verbondenheid en empathie.

Start de scan

Bij de eindscore hoort een advies. Het is ook mogelijk om contact te leggen met een medewerker van Ondersteuning Gemeenten van de Protestantse Kerk. Die kan meedenken over de vraag: hoe nu verder?

Tips voor het invullen van de scan: 

  • Laat veel mensen de scan invullen, ook mensen die niet meer betrokken zijn bij de gemeente. 
  • Bedenk, voordat je de scan invult, vanuit welke rol je dit doet.
  • Plan gesprekken in nadat je de eindscore ontvangen hebt.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)