Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

De eerste stappen

Een pioniersplek begint bij mensen, die in hun eigen plaats en context gemotiveerd zijn om het christelijk geloof in woord en daad te delen met anderen. Hun verlangen vormt de basis van pionieren. Dat kan beginnen in een kerkenraad of met één

Meestal begint een pioniersplek met een paar mensen met een droom. Maar hoe dan verder? Is er al een plan? Wat denkt de kerkenraad er van? 

Drie pijlers

Bij de voorbereiding zijn drie zaken belangrijk om tot pionieren te komen:

  1. Een visie: Om te pionieren is het belangrijk dat er een gedeelde visie gaat ontstaan, een visie waar het pioniersteam én de gemeente enthousiast over zijn. Het pioniersteam heeft daarbij het voortouw om tot zo’n visie te komen, door te luisteren. Dat mondt uit in een pioniersplan. Daarin staat waarom er gepionierd gaat worden, hoe, voor wie, wat dat kost en zo nog wat zaken.
  2. Een team: Zonder mensen die de schouders eronder willen zetten, wordt het niets. Het is belangrijk dat er een pioniersteam gaat ontstaan. Het gaat dan om circa twee tot zes mensen die het voortouw willen nemen bij de realisatie van de visie en daar ook tijd voor hebben.
  3. Draagvlak. De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat pioniersplekken verbonden zijn met één of meer lokale gemeenten of een classis. Er zal draagvlak in die gemeente(n) moeten groeien willen ze oprecht ‘ja’ kunnen zeggen tegen pionieren. Informeer mensen daarom, neem hun zorgen en advies serieus en gun mensen tijd om te wennen aan het idee.

De ervaring leert dat het helpt om de landelijke kerk zo vroeg mogelijk te betrekken bij de voorbereidingen. Voor elke pioniersplek in voorbereiding is een startbegeleider beschikbaar. Deze startbegeleider helpt bij het ontwikkelen van een visie, een team en draagvlak.

> Wilt u verkennen of pionieren bij uw context en gemeente past, neem contact op met de startbegeleider voor pionieren. U kunt hen bereiken via info@protestantsekerk.nl of 030 880 1880.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)