Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Danken in coronatijd

Komende woensdag is het dankdag. Maar hebben we in dit rare coronajaar eigenlijk wel wat om voor te danken? 

Binnenkort wordt in veel kerken weer de traditionele dankstond voor gewas en arbeid gehouden. In een extra dienst op de eerste woensdag in november of op de zondagmorgen hierna, wordt God gedankt voor de opbrengst van het land - voor ons eten en drinken - en voor de arbeid, voor ons werk. Leven, eten, drinken en werk zijn immers nooit vanzelfsprekend. Dit jaar beseffen we dit maar al te zeer. De coronapandemie teistert al maandenlang onze samenleving en ons bestaan. Het aantal doden is wereldwijd de miljoen al gepasseerd. Het werk van velen staat onder grote druk. Ondernemers en zzp’ers gaan failliet. Onzekerheid en uitzichtloosheid - Straks treft het mij. Waar gaat dit eindigen? Hoe lang duurt dit nog? - grijpen om zich heen. Zeker, er zijn ook nog mooie en goede dingen, maar zorg en spanning overheersen. Zou een bidstond voor land en volk niet meer op z’n plaats zijn dan een dankstond? Waar valt er in deze tijd eigenlijk nog voor te danken? 

God danken onder alles?

De vraag wordt nog indringender als je de oproep van de apostel Paulus leest: dank God onder alle omstandigheden (1 Tessalonicenzen 5:18). Dit jaar de dankstond maar een keer overslaan, is dus geen optie. De oproep van Paulus veroorzaakt een spagaat: enerzijds lijkt er weinig om voor te danken, anderzijds is er de Bijbelse opdracht om dit ook onder deze omstandigheden te doen. 

Wat kan helpen om uit deze verkrampte houding te komen, is ons te bezinnen op wat danken nu eigenlijk is. Wat bedoelt Paulus met zijn oproep? De Van Dale definieert dank als 'goede gezindheid jegens iemand van wie men iets goeds ondervonden heeft en het blijk ervan, ontvankelijkheid, de uitdrukking van iemands dankbaarheid'. Wat opvalt in deze omschrijving: danken is een gezindheid, jegens iemand, voor het goede dat je ondervonden hebt. Danken heeft dus te maken met iets goeds dat je van iemand ontvangt. Voor salaris hoef je niet te danken. Je hebt dat eerlijk verdiend. Dank bloeit op waar je zomaar iets goeds van iemand ondervindt: materieel of immaterieel, een kado, een arm om je heen, een luisterend oor. 

Om deze dankbaarheid gaat het Paulus in zijn aansporing van de christenen in Tessalonica. Om een diep gevoel van dankbaarheid jegens God vanwege Zijn goedheid die Hij je zomaar schenkt. Paulus gebruikt voor deze dankbaarheid het woord eucharistie. Je kunt dat woord ook vertalen met ‘goede genade’. Danken heeft voor Paulus alles te maken met de genade van God, met Zijn goedheid en ontferming uit liefde, als geschenk. 

Danken! 

Paulus roept ons op om God te danken vanwege de genade van God, vanwege hemels eten en drinken, brood en wijn, tekens van Jezus’ liefde tot in de dood. ‘Dank onder alles’, zegt Paulus. Niet vóór alles. Er is veel waarvoor we God niet kunnen danken. Dank groeit wanneer je iets goeds ondervindt. De woorden van Paulus hoor ik als aansporing om zeker ook in deze bizarre coronatijd, onder alle spanning en onzekerheid, God te danken. Als een oproep om te leven van zijn genade, ontvankelijk, met open handen. 

‘Lof eer en prijs zijn God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk.’ 
- Lied 704:3

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)