Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Creatief collecteren in coronatijd

Waarschijnlijk hebt u afgelopen zondag ook thuis de kerkdienst meebeleefd. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten…  We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Geloven doe je samen!  

De enorme creativiteit die in deze bizarre tijden in gemeenten loskomt heeft me blij verrast. Pastoraat krijgt nieuwe vormen. Omzien naar elkaar wordt op allerlei manieren vorm gegeven, o.a. via het in no-time georganiseerde landelijke platform nietalleen.nl.

Kerkdienst belangrijk

Het aantal kerkdiensten dat wordt uitgezonden vanuit nagenoeg lege kerken is zo groot dat kerkomroep.nl het nauwelijks aankan. Zelfs het NOS journaal is het opgevallen hoe belangrijk de kerkdienst voor veel mensen is. Deze coronatijd laat zien hoe springlevend de kerk is. De Geest stuwt niet alleen het evangelie door elke tijd, maar roept ook veel creativiteit bij ons wakker. Om in deze niet eenvoudige tijd blij van te worden! 

Creatief collecteren in coronatijd

Bij alle creativiteit valt me één ding op: voor de collecte is nog niet zoveel aandacht. Dat is ook wel te verklaren. Alle eerste aandacht ging uit naar het omzien naar elkaar en naar de voortgang van het evangelie en het gaande houden van de lofzang. 

Nu dit gelukkig op vele manieren vorm krijgt - al blijft het soms behelpen - is het goed om ook na te denken over creatief collecteren. Niet omdat het in de kerk blijkbaar weer over geld moet gaan, maar omdat de ‘dienst der offerande’ wezenlijk is voor de eredienst. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de ‘dienst van de dankbaarheid’. Geloven is ook heel concreet. Wij doen dat o.a. door het geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap en voor allerlei projecten van de gemeenten en van de kerk dichtbij en ver weg. De nood in de wereld is immers groter dan de zorgen van de lokale geloofsgemeenschap. 

Alternatief collecteren

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.  

Vandaar mijn oproep aan u als gemeenten om creatief  te collecteren in coronatijd. Kort gezegd in kerkelijke afkortingstaal:  CCC!, Collecteer Creatief in Coronatijd! 

Tips voor het houden van een alternatieve collecte vindt u op kerkinactie.nl/alternatiefcollecteren

Foto: Unsplash.com

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)