Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bijbellezen met migranten

Steeds vaker gebeurt het dat Nederlanders en migranten samen in een groepje de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend.

Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn hobbels te nemen van bijvoorbeeld grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je zoiets het beste aan? En welk materiaal kan je gebruiken?

De Protestantse Kerk is samen met de Stichting Geloofsinburgering hiervoor een handleiding en materiaal aan het ontwikkelen. Om dit uit te testen zochten we groepen die in de tijd tussen Pasen en de zomervakantie vier keer met het materiaal aan de slag gingen.

Inmiddels hebben tien groepen het materiaal rond de eerste helft van het Marcusevangelie gebruikt. We hadden een positieve evaluatiebijeenkomst. Alle reden om alle input uit de groepen verder te verwerken in het materiaal rond het tweede deel van Marcus.

Op 26 september 2018 hadden we een startbijeenkomst voor leiders van (toekomstige) multiculturele Bijbelleesgroepen. Op basis daarvan hebben we de naam 'Bijbellezen met migranten' voorlopig veranderd in 'Samen Bijbellezen voor multiculturele groepen'.

Wat we nog nadrukkelijker hebben omschreven is: het is geen Bijbelstudie, maar echt basaal Bijbellezen met elkaar. Wanneer je dezelfde tekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, geeft dat een enorme verrijking, wanneer je goed naar elkaar luistert.

Acht groepen die eerder aan de slag waren met het materiaal gaan hiermee door. 
Er zijn ook nu weer nieuwe groepen. We zien dan twee soorten:

  • Multiculturele groepen die al langer bestaan die met behulp van deze pilot samen gaan Bijbellezen. Door de nieuwe manier ontstaat er grotere betrokkenheid;
  • Multiculturele groepen die worden opgezet, omdat mensen met een andere culturele achtergrond lid zijn geworden van de gemeente. Vanwege de komst van statushouders in de woonplaats of gewoon omdat een gemeentelid gaat trouwen met iemand uit een andere cultuur of ... Met deze mensen samen een Bijbelleesgroep vormen werkt heel inspirerend.

Ook in het nieuwe jaar willen we doorgaan met leren van pilotgroepen die met dit materiaal aan de slag gaan. Er hebben zich al enkele nieuwe groepen gemeld. De instructiebijeenkomst hiervoor wordt gehouden op dinsdag 15 januari 2019 om 14.00 uur in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Haydnlaan 2A te Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u een instructiemap. We verwachten van u dat u na het gebruik van het materiaal ons feedback geeft om het materiaal te verbeteren.

Om een indruk te krijgen van het materiaal: zie de eerste 6 slides van de introductiebijeenkomst. Nadere informatie en coaching is te verkrijgen bij Simon de Kam, verbindend specialist interculturele kerken (migrantenkerken), via s.dekam@protestantsekerk.nl of 06-21565051 of bij esthervanschie@geloofsinburgering.nl.

Meer informatie

Bijbellezen met migranten is vooral onbevangen met elkaar Bijbellezen, maar wel vooraf rekening houden met de context en de cultuurverschillen. We maken dan ook gebruik van de ervaringen uit contextueel Bijbellezen. Daarnaast maken we gebruik van ervaringen uit intercultureel Bijbellezen.

>Lees ook dit mooie verhaal in het Reformatorisch Dagblad. (Artikel zit achter betaalmuur).

Lees meer over

Het thema Migrantenkerken