Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

10 redenen om een kerkelijk werker te benoemen in uw gemeente

De positie van de kerkelijk werker is de afgelopen jaren versterkt. De HBO-theoloog heeft een eigen profiel, een eigen expertise die in de kerk in toenemende mate wordt erkend en gewaardeerd.

  1. Met de kerkelijk werker heeft u een HBO-geschoolde professional in huis op het gebied van theologie. Hij/zij heeft de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk gedaan aan een door de Protestantse Kerk erkende opleiding.

  2. De kerkelijk werker heeft specifieke beroepsvaardigheden en eigen expertise op zowel pastoraal als agogisch vlak. In de notitie Kerk 2025 staat het zo: “De kerkelijk werker is vooral gericht op de doorwerking van het Woord in de gemeente en de levens van mensen. Dat gebeurt met name in het pastoraat, het jeugdwerk, het missionaire werk en het opbouwwerk. Daarbij maakt de meer praktische oriëntatie en het vermogen theorie en praktijk op elkaar af te stemmen de kerkelijk werker geschikt om in te spelen op veranderingen in de samenleving.”

  3. De kerkelijk werker en predikant(en) vormen samen een veelzijdig team: door hun verschillende opleidingen, vaardigheden en expertises vullen ze elkaar aan. Door opleiding en ervaring zijn kerkelijk werkers vaak gespecialiseerd op één of meer terreinen. De kerkelijk werker is een agogisch theoloog en over het algemeen meer praktijkgericht dan een predikant.

  4. De kerkelijk werker is niet alleen werknemer maar ook ambtsdrager in de gemeente. Hij/zij wordt als ouderling of diaken met een bepaalde taak bevestigd in de gemeente. Hiermee is de kerkelijk werker lid van de kerkenraad en ook door het ambt verankerd in de gemeente.

  5. De kerkelijk werker kan onder bepaalde voorwaarden en met de benodigde bijscholing, met een preekconsent en soms ook sacramentsbevoegdheid, voorgaan in de eredienst. Hoewel dit op veel plaatsen voorziet in een behoefte, worden hier twee sporen zichtbaar. Tussen de kerkelijk werker die het werk als van een predikant doet of de kerkelijk werker die zich vooral profileert als kerkelijk werker met de daarbij behorende expertise en vaardigheden.

  6. De kerkelijk werker kan het antwoord zijn op de vraag wie en wat uw gemeente in een bepaalde fase het meest nodig heeft. Bijvoorbeeld een opbouwwerker of diaconaal werker voor het het opzetten van kerk in het dorp projecten. Of na een fusie het uitwerken van de opbouw van de gemeente; of het uitvoeren van categoriaal pastoraat voor jongeren of ouderen.

  7. Kerkelijk werkers zijn als groep zeer gevarieerd in leeftijd, achtergrond, kerkelijke ligging, regio, ervaring, en kwaliteiten: er is altijd een kerkelijk werker die als persoon en als deskundige bij uw gemeente past.

  8. Kerkelijk werkers werken met hart en ziel in de kerk. Niet zelden hebben zij pas in tweede instantie gekozen voor het werk in de kerk en hebben ze zeer gemotiveerd de overstap naar dit werk gemaakt.

  9. Als gemeente biedt u de kerkelijk werker de mogelijkheid zich te ontwikkelen in het werk.

  10. De kerkelijk werker die (meer dan 12 uur per week) werkzaam is binnen de Protestantse Kerk heeft recht op Permanente Educatie en wordt dus bijgeschoold en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de kerk.

Hulp bij het vinden van een kerkelijk werker voor uw gemeente

Team mobiliteit biedt de volgende mogelijkheden als u een kerkelijk werker wilt aannemen. Het team kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een kerkelijk werker die past bij uw gemeente en namen geven van geschikte kandidaten. U kunt ook de gehele wervings- en selectieprocedure laten verzorgen door team mobiliteit, uiteraard in goed overleg. En dan is er de mogelijkheid van een aanstelling via de mobiliteitspool. De kerkelijk werker komt dan in dienst van de dienstenorganisatie en wordt gedetacheerd in uw gemeente. Mail voor advies naar arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)