Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Justitiepastoraat zoekt een

Werkgroep voor het Justitiepastoraat zoekt versterking! (Uren in overleg)

De werkgroep vervult een brugfunctie tussen de Protestantse Kerk en het justitiepastoraat. Wij bezoeken de gevangenispredikanten op hun werkplek. Elk lid van de werkgroep brengt op jaarbasis ongeveer vijf bezoeken.

In samenspraak met de hoofdpredikant bespreken wij de steeds veranderende situatie in het werk met gedetineerden en het welbevinden van de predikanten. De werkgroep bestaat, indien voltallig, uit acht personen en vergadert momenteel vier maal per jaar in Utrecht (in overleg op de middag of avond).

Wij vragen van onze leden betrokkenheid bij de Protestantse Kerk en de bereidheid zich te verdiepen in het gevangeniswezen.

Binnen de werkgroep ontstaat in januari 2020 een vrijwilligersvacatureVoelt u zich aangetrokken tot het werk van het Justitiepastoraat? Wellicht is het dan iets voor u om lid van de werkgroep te worden.

Met het oog op de af te leggen bezoeken aan de justitiepastores is een zekere regionale spreiding van de leden handig. Momenteel gaat onze voorkeur uit naar iemand uit de regio Zuid/Zuid-West.

Met belangstellenden wordt een persoonlijk gesprek gevoerd. Voorafgaand aan dat gesprek kunnen we u het jaarverslag 2018 toesturen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter, mevrouw Riek van Haeringen, jhvanhaeringen@dedakkapel.nl of bij de secretaris, de heer Thomas Smink, werkgroepjustitiepastoraatpkn@gmail.com.

Aanmelden eveneens bij voorzitter of secretaris, graag vóór 15 december 2019.

Andere vacatures

als overig