Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk zoekt een

Notaris (Uren in overleg)

De Protestantse Kerk in Nederland en haar dienstenorganisatie zijn op zoek naar een notaris.

De Protestantse Kerk in Nederland is een kerkgenootschap volgens artikel 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Haar dienstenorganisatie is een zelfstandig onderdeel, genoemd in hetzelfde artikel. 

De dienstenorganisatie treedt als uitvoerend lichaam van de Protestantse Kerk regelmatig op in het burgerlijk rechtsverkeer. Denk aan het aanvaarden van schenkingen, het kopen, verkopen en belasten van onroerende zaken, het verkrijgen van toegangsrechten tot (digitale) diensten, het verstrekken van volmachten, de legalisering van handtekeningen. 

Aan de Protestantse Kerk zijn tevens enkele stichtingen bestuurlijk nauw verbonden.

Voor dit alles moet de Protestantse Kerk regelmatig gebruik maken van de diensten van een notaris. Om dit te stroomlijnen wil de Protestantse Kerk contact onderhouden met één notaris (“huisnotaris”).

Wat verwachten wij?

  • We vinden het belangrijk dat u meelevend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland.
  • We verwachten dat u zich goed kunt inleven in de cultuur van de dienstenorganisatie en zich kan verhouden tot de volle breedte van de Protestantse Kerk.
  • U bent werkzaam in het midden van het land.
  • U hebt ruime ervaring in het uitvoeren van de door ons gevraagde diensten.
  • U bent bereid een voor ons redelijk aanbod (tariefstelling) te doen. 

Geïnteresseerd? 
Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen naar Gijs de Jong, (kerk)jurist. Hij is te bereiken via g.dejong@protestantsekerk.nl of 030 - 880 1421.

Wilt u direct een offerte uitbrengen? Stuur deze dan (voorzien van uw motivatie) vóór 20 december 2019 naar Jurjen de Groot, Algemeen Directeur via j.degroot@protestantsekerk.nl

Andere vacatures

als overig