Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk zoekt een

Jurist GCA (Uren in overleg)

Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) is op zoek naar een Jurist m/v (uren in overleg).

Het betreft een vrijwilligersfunctie met een tijdsinvestering van veertig (40) dagdelen/
jaar: tien (10) vergaderdagen en bijkomend leeswerk.

De classicale en landelijke (generale) colleges die rechtspreken zijn onafhankelijk van de
ambtelijke vergaderingen (classicale vergaderingen, synode) en van de dienstenorganisatie.

Het GCA houdt zich bezig met conflictsituaties tussen gemeente en/of kerkenraad en hun
predikant. Het college beoordeelt of een predikant een gemeente nog met stichting kan
dienen. Als daar aanleiding voor is, kan ook een onderzoek volgen naar de geschiktheid van
de predikant om elders opnieuw in het ambt van predikant te werken. (Ord. 3,20 en 21)

Het GCA zoekt een geïnteresseerde jurist, die na een paar jaar in het college te hebben
geparticipeerd de plaats kan innemen van de secretaris en die in staat is om de uitspraken
van het college juridisch verantwoord op papier te zetten.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit

 • Dossieronderzoek;
 • Voorbereiden van en deelnemen aan hoorzittingen;
 • Overleg over behandelde verzoeken tot losmaking en andere zaken die direct met
  het werk van het college te maken hebben.

Wat verwachten wij?

 • Meelevend lid van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Een teamspeler die communicatief en mensgericht is;
 • Iemand die actief betrokken is bij het werk van het college met inbreng van de eigen
  expertise;
 • Bij voorkeur iemand met ervaring in het schrijven van civiele vonnissen.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een college waarvan de leden op een prettige manier samenwerken;
 • Waarin we de taken zo goed mogelijk verdelen, rekening houdend met de andere
  werkzaamheden of verantwoordelijkheden die ieder lid heeft;
 • Reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?

Nadere informatie is te krijgen bij ds. G. Bikker (voorzitter) tel. 06-38905422.
We vragen van belangstellende kandidaten een schriftelijke motivatie voor hun belangstelling
en een CV. Dit kan in één pdf gestuurd worden naar gca@protestantsekerk.nl.

De sluitingsdatum: 1 oktober 2020.

Naar aanleiding van de ontvangen informatie zal er met één of meer kandidaten een gesprek
plaatsvinden. Daarop volgt een voordracht aan de Kleine Synode.

Andere vacatures

als overig