Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk zoekt een

Bestuurslid Beheercommissie Centrale Kas Predikantstraktementen (Uren in overleg)

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zoekt een Bestuurslid (specialist financiën en pensioenen) voor de Beheercommissie centrale kas predikanten.

Wil jij als vrijwilliger je bijdrage leveren aan de Protestantse Kerk door je financiële kennis in te zetten ten behoeve van de predikantstraktementen? Dan kom je als geroepen.

De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland financieren de kosten voor de predikantstraktementen, de sociale voorzieningen en de pensioenen via de centrale kas predikantstraktementen. De jaaromzet van de kas bedroeg in 2020 € 128 miljoen. 

De Beheercommissie centrale kas voor de predikantstraktementen adviseert de kleine synode over de verdeling van de lasten over de gemeenten en over de keuze van de verzekeraars voor het inkomen bij arbeidsongeschiktheid en ouderdom en na overlijden.
Zij stelt diverse uitvoeringsbepalingen vast, en daarbij ook de begroting en de jaarrekening van de centrale kas, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kleine synode. Daarnaast onderhoudt de commissie het contract met de arbodienst die predikanten bij ziekte begeleidt. 

De leden van de Beheercommissie hebben een bestuurlijke rol. We zijn op zoek naar een nieuw lid van de commissie die specialist is op het gebied van financiën en pensioenen, vanwege het vertrek van een van de huidige commissieleden. De commissie komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering (in de avond) op het dienstencentrum in Utrecht. Het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd door professionals, die in dienst zijn bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Wat verwachten wij van jou?
Je komt als geroepen als je vanuit een relevante opleiding en ervaring op het gebied van financiën, sociale voorzieningen en pensioenen je visie op het vakgebied en je kennis van de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland kunt vertalen naar acties. Je herkent je in competenties als: communicatief, analytisch, doelgericht en teamspeler. 

Je bent betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Gelet op de samenstelling van de commissie gaat de voorkeur uit naar een vrouw.  

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een interessante plek in een multi-disciplinaire commissie van enthousiaste en vaktechnisch ervaren vrijwilligers, die gezamenlijk een waardevolle bijdrage willen leveren aan de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentepredikanten van de kerk. Je ontvangt een reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?
Heb je belangstelling, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Bert Keddeman, voorzitter, via: 06 - 15098862 of Hans Runherd, beleidsadviseur traktementen via: h.runherd@protestantsekerk.nl of 030-8801653.

Wil je direct solliciteren? Stuur dan ook je motivatie met cv (als één PDF) uiterlijk 1 maart a.s. naar predikantstraktementen@protestantsekerk.nl

Andere vacatures

als overig