Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk zoekt een

Bestuurslid Beheercommissie Centrale Kas Predikantstraktementen (Uren in overleg)

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een betrokken bestuurslid voor ​de Beheercommissie Centrale Kas Predikantstraktementen (BCKP).

De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland financieren de kosten voor de predikantstraktementen, de voorzieningen in het inkomen bij werkloosheid (wachtgelden), arbeidsongeschiktheid en ouderdom en bij overlijden voor de nabestaanden via de Centrale Kas Predikantstraktementen. De jaaromzet van de kas bedroeg in 2019 € 133 miljoen.

De Beheercommissie adviseert de kleine synode over de verdeling van de lasten over de gemeenten en de keuze voor de verzekeraar van de uitkeringen en het pensioen. Zij stelt diverse uitvoeringsbepalingen vast, evenals de begroting en de jaarrekening van de centrale kas, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kleine synode. Tenslotte onderhoudt de commissie het contact met de arbodienst die predikanten bij ziekte begeleidt.

De leden van de Beheercommissie hebben een bestuurlijke rol. Het beleid wordt voorbereid en uitgevoerd door professionals, die in dienst zijn bij de dienstenorganisatie.

Wij verwachten van de onbezoldigde leden dat zij 4 tot 6 keer per jaar een avondvergadering bijwonen op onze locatie in Utrecht.

De vacature is ontstaan door het reglementair aftreden van een lid van een commissie.

Wat verwachten wij van jou?

Je komt als geroepen als je vanuit een relevante opleiding en HR-ervaring je visie op het vakgebied en je kennis van de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland kunt vertalen naar acties. Je hebt affiniteit met cijfermatig werk. Je herkent je in competenties als: communicatief, analytisch, doelgericht en teamspeler.

Je bent betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Gelet op de samenstelling van de commissie gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden je een interessante plek in een commissie van enthousiaste en vaktechnisch ervaren vrijwilligers, die gezamenlijk een waardevolle bijdrage willen leveren aan de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentepredikanten van de kerk.

Je ontvangt een reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?

Heb je belangstelling, maar wil je nog meer informatie? Neem dan contact op met Hans Runherd, beleidsmedewerker predikantstraktementen en -pensioenen, via: 030 - 8801653.of Bert Keddeman, vicevoorzitter, via: 06 - 15098862.

Wil je direct solliciteren? Stuur dan ook je motivatie met cv (als één PDF) vóór 1 september 2020 naar ​predikantstraktementen@protestantsekerk.nl​ o.v.v. vacaturenummer ​2020-024.

Andere vacatures

als overig