Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Protestantse Gemeente Emmen-Oost zoekt een

Beginnend predikant voor de Protestantse Gemeente Emmen-Oost (28 uur)

De Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost wil zijn als een regenboog, veelkleurig, niemand uitsluitend, vertrouwend op God en zijn belofte, met een open blik naar de wereld. Ben jij hun nieuwe predikant die samen met hen eraan wil werken om de wijkgemeente levendig en veelkleurig te houden en in de diensten het raakvlak tussen het Evangelie en het dagelijkse leven te verkennen?

Wij zoeken samen met de Protestantse wijkgemeente te Emmen-Oost een predikant die:

  • Wil werken samen met de gemeenteleden aan het levendig en veelkleurig houden van de wijkgemeente.
  • Die in de diensten het raakvlak tussen het evangelie en het leven verwoordt als toerusting voor ons leven van alledag.
  • Waar de viering niet alleen geënt is op toerusting, maar tevens op ontmoeting en ruimte, gebruik makend van muziek, beeld en inbreng van gemeenteleden.
  • Theologisch gezien zich in de midden-orthodoxie bevindt en open staat voor verscheidenheid van geloven binnen de gemeente.
  • Voor het pastoraat de sectieteams wil adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van het bezoekwerk en zo samen met hen aandacht heeft voor de gemeenteleden.
  • Samen met de diaconie meewerkt aan een zorgzame kerk voor mensen veraf en dichtbij. 
  • Betrokken is bij het kerkbestuur maar er beperkte tijd aan besteedt en mag besteden.
  • Wil werken aan het uitvoeren van nieuw beleid in de wijk, door contacten te leggen met mensen aan de rand en buiten de kerk. Het woord van God voortgang laten vinden in de wijk waar we wonen.

Karakter van de Protestantse wijkgemeente Emmen-oost
Emmen-Oost is een actieve gemeente, met veel vrijwilligers die samen zorgen voor een gastvrije gemeente. Door de jaren heen is er een grote mate van zelfredzaamheid ontstaan, die positief werkt bij de uitvoering van de activiteiten. De wijkgemeente Emmen-Oost heeft recent nieuw beleid ontwikkeld en zoekt in de nieuwe predikant iemand die dit samen met de wijkgemeente verder wil ontwikkelen. Dat kan door samen te zoeken hoe je gemeente kunt zijn in een krimpende situatie. De gemeente wil proberen nieuwe vormen te bedenken, passend bij de tijd van nu en zo het nieuw beleid vorm te geven wat betreft ontmoeting binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap in onze woonwijken. Vanuit de gedachte dat we kerk in de wijk willen
zijn voor eenieder.

Wat mag u van ons verwachten?
De predikant komt in dienst van de dienstenorganisatie en wordt als kerkelijk medewerker via de mobiliteitspool voor 3 jaar uitgeleend aan de gemeente Emmen-Oost en door de generale synode van de Protestantse Kerk beroepen tot predikant in algemene dienst. Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk voor kerkelijk medewerkers (schaal 10). Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de indienst-procedure.

Meer informatie en reageren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evert Jan Hazeleger, Consulent mobiliteit in het team Mobiliteit, telefoon 06 - 21419687/ e.hazeleger@protestantsekerk.nl of Jelmer
Voet, P&O-adviseur, tel. 030 - 8801676 / j.voet@protestantsekerk.nl

Een schriftelijke reactie met CV kan tot en met dinsdag 1 oktober a.s. per e-mail worden gestuurd naar vacatures@protestantsekerk.nl o.v.v. vacaturenummer 2019-027 t.a.v. Jelmer Voet, P&O-services.

Voor meer informatie over de Protestantse gemeente Emmen-Oost zie: www.pgemmenoost.nl 

Andere vacatures

als predikant