Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk zoekt een

Arts/psycholoog GCA (vrijwilligersfunctie) (Uren in overleg)

Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) is op zoek naar een Arts/psycholoog (vrijwilligersfunctie)

De classicale en landelijke ( generale) colleges die rechtspreken zijn onafhankelijk van de
ambtelijke vergaderingen (classicale vergaderingen, synode) en van de dienstenorganisatie.
Het Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) houdt zich bezig met conflictsituaties
tussen gemeente en of kerkenraad en hun predikant. Het college beoordeelt of een predikant
een gemeente nog met stichting kan dienen. Als daar aanleiding voor is, kan ook een
onderzoek volgen naar de geschiktheid van de predikant om elders opnieuw in het ambt van
predikant te werken. (Ord. 3, 20 en 21)

In aanvulling op reeds aanwezige expertise op juridisch en theologisch gebied, zoekt het
GCA een geïnteresseerde arts/psycholoog, die de plaats kan innemen van de collega die
aan het eind van de zittingstermijn is gekomen.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:

 • Dossieronderzoek;
 • Voorbereiden van en deelnemen aan aan gemiddeld tien hoorzittingsdagen per jaar;
 • Overleg over behandelde verzoeken tot losmaking en andere zaken die direct met het
  werk van het college te maken hebben.

Wat verwachten wij?

 • Meelevend lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Een teamspeler die communicatief en mensgericht.
 • Iemand die actief betrokken is bij het werk van het college met inbreng van de eigen
  expertise.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Een college waarvan de leden op een prettige manier samenwerken.
 • Waarin de we taken zo goed mogelijk verdelen, rekening houdend met de andere
  werkzaamheden of verantwoordelijkheden die ieder lid heeft.
 • Reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerd?

Nadere informatie is te krijgen bij ds. G. Bikker (voorzitter) tel. 06-38905422.
We vragen van belangstellende kandidaten een schriftelijke motivatie voor hun belangstelling
en een CV. Dit kan in een pdf gestuurd worden naar gca@protestantsekerk.nl. De sluitingsdatum 1 juli 2020.


Naar aanleiding van de ontvangen informatie zal er met een of meer kandidaten een gesprek
plaats vinden. Daarop volgt een voordracht aan de Kleine Synode.

Andere vacatures

als overig