Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zoekt een

Ambulant predikanten Dordrecht, Roosendaal en Sluipwijk ()

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar ervaren, flexibele predikanten die een uitdaging zien in de functie van Ambulant predikant.

In het bijzonder zijn we op zoek naar ambulant predikanten voor de volgende gemeenten:

Protestantse Gemeente Dordrecht Wilhelminakerk
28 uur. Vervanging tijdens vacante periode voor pastoraat, crisispastoraat en voorgaan in de eredienst.

Protestantse Gemeente Roosendaal 20-36 uur vanaf 1 september, voor een jaar. Vanwege een dubbele vacature is er behoefte aan een predikant met name voor het  pastoraat, crisispastoraat en voorgaan in de diensten. Indien gewenst is een tijdelijke woning beschikbaar.

Hervormde Gemeente Sluipwijk 18 uur vanaf 1 augustus. Vervanging tijdens vacante periode voor pastoraat, crisispastoraat en voorgaan in de eredienst.

Ook als u slechts eenmalig als ambulant predikant actief zou willen zijn nodigen wij u uit om te reageren.

Wat is een Ambulant predikant

Als ambulant predikant kom je te werken in verschillende lokale gemeenten. Dit kan één of maximaal twee gemeenten tegelijk zijn. Als ambulant predikant vervul je alle taken van een gemeentepredikant en spring je in een gat wat (tijdelijk) is ontstaan.
De ambulant predikant komt in dienst bij de mobiliteitspool, en wordt voor maximaal twee jaar gedetacheerd naar een gemeente. Hier wordt de ambulant predikant ingezet ter vervanging van ziekte, zwangerschap, vrijstelling van werkzaamheden en een overbrugging in een vacante periode. Ten behoeve van uitbreiding van de pool van ambulant predikanten zijn we op zoek naar predikanten ten behoeve van alle regio’s. Als ambulant predikant ben je flexibel en maak je gemakkelijk contact. Tegelijkertijd weet je ook een zekere mate van afstand te bewaren naar de gemeente omdat het werk van tijdelijke aard is. Je bent proactief, denkt mee, weet te inspireren maar bent niet bepalend in beleidsontwikkeling.

Wat doet een ambulant predikant:

De ambulant predikant is predikant voor gewone werkzaamheden.
● Voert alle taken uit van een gemeentepredikant zoals vastgelegd in ord. 3.9.
● Stelt concrete plannen op en ontplooit activiteiten op taakgebieden waar de
gemeente om vraagt én in samenwerking met de gemeente.
● Gaat voor in erediensten en bedient de sacramenten.
● Gaat voor in rouw- en trouwdiensten.
● Is pastoraal actief binnen de gemeente.
● Zorgt voor scholing en toerusting van vrijwilligers, kerkenraad en gemeenteleden.
● Zet zich waar nodig in voor specifieke doelgroepen binnen de gemeente, denk hierbij
aan jeugdwerk, ouderen, jonge gezinnen etc.
● Denkt evt. mee met de (beleids)vragen die er liggen binnen de gemeente.
Wat vragen wij van een ambulant predikant
● Ervaring als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland;
● Passende ambtsopvatting: niet exclusief verbonden aan de gemeente, maar aan
de kerk als geheel; kan afscheid nemen en is niet te nadrukkelijk aanwezig als
predikant, stelt zich op als voorbijganger.
● Flexibiliteit, weet zich het werk snel eigen te maken.
● Pro-actief.
● Maakt makkelijk contact, kan zich snel thuisvoelen.
● Analyserend vermogen.
● Weet iets van mediation en conflicthantering.
● Aantoonbare agogische kwaliteiten en ervaring met individueel en groepswerk.
● Probleemoplossend vermogen.
● Vaardig in het omgaan met verschillende belangen.

Wat wij bieden

Aangezien de ambulant predikant een nieuwe functie betreft zal er in eerste instantie gewerkt worden met tijdelijke aanstellingen. Je wordt ambulant predikant in één of meerdere gemeenten voor maximaal 3 jaar.
Je krijgt:
● Een tijdelijke aanstelling als predikant in algemene dienst voor 0,2 tot 0,7 fte.
● De tijdelijke aanstelling vangt aan bij de eerste opdracht van een gemeente en stopt bij
afloop daarvan.
● Een vaste aanstelling (bij gelijkblijvende omstandigheden en goed functioneren) na 3
jaar of maximaal 3 tijdelijke contracten (binnen 3 jaar) voor 0,2 tot 0,7 fte.
● Het salaris conform de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van
de Protestantse Kerk, schaal 11, afhankelijk van relevante werkervaring.
● Je maakt onderdeel uit van het team van ambulant predikanten.
● Personele begeleiding door de Mobiliteitspool.
● Een afwisselende invulling van het predikantschap die zich goed laat combineren met
het parttime gemeentepredikantschap of een andere taak of functie.

De Mobiliteitspool

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft als primaire taak de ondersteuning van kerk en gemeenten. Het Mobiliteitsbureau is hier een onderdeel van. Vanuit de Mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (beginnende predikanten, jeugdwerkers, interim predikanten, studentenpastores en pioniers) tijdelijk uitgeleend aan plaatselijke gemeenten ten behoeve van specifieke werkzaamheden. Sinds medio 2019 is hieraan toegevoegd de nieuwe functie van de ambulant predikant.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature en/of functie kunt u contact opnemen met de Mobiliteitspool: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl

Voor Dordrecht kunt u bellen met Heleen Haasdijk; 06 15 90 85 62.
Voor Sluipwijk kunt u bellen met Evert Jan Hazeleger: 06 - 21 41 96 87
Voor Roosendaal kunt u bellen met Nelleke Drop: 06 - 15 90 85 51

Andere vacatures

als predikant