Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Visitatie nieuwe stijl

Pijl naar links Alle trainingen

In het kader van Kerk2025 veranderden per 1 mei 2018 de taken van de visitatie. De classispredikant zal voortaan de gemeenten en de werkers in de kerk bezoeken. De visitatie doet wat voorheen de buitengewone visitatie inhield en houdt toezicht op de ontmoetingen van gemeenten in ringverband.

Doel

Het toerusten van nieuwe en ervaren visitatoren met het oog op de veranderingen van de visitatie in de classis per 1 mei 2018.
 

Inhoud en Opzet

In het kader van de toerusting van visitatoren 'nieuwe stijl´ zijn er in 2019 op drie verschillende locaties trainingen te volgen. Onderwerpen zijn o.a.
 • Visitatie in Kerk2025
 • Conflictstijlen en Conflictdiagnose
 • Een groep of gemeente in een impasse: kijken door de systeembril van Edwin Friedman, 
 • Gesprekken zo voeren dat in beperkte tijd een zo rijk mogelijk beeld ontstaat van het probleem
 • Gesprekken vruchtbaar afronden
 • Omgaan met mensen die vanwege persoonlijkheidskenmerken als ‘lastig’ worden beleefd
 • Rapportage
De verschillende elementen zullen waar mogelijk verbonden worden met een levensechte casus, waardoor deelnemers de kans krijgen om de theorie te koppelen aan visitatie 'nieuwe stijl' in de praktijk.

 

Programma startdag (1 dag)

09.30 inloop en koffie
10.00 ochtendgebed
10.15 visitatie in Kerk2025 en in de kerkorde aan de hand van stellingen
11.30 pauze en koffie
11.45 luisteren - hoe kom je binnen en hoe krijg je contact?
12.30 lunch
13.30 oefenen in luisteren
14.15 conflictstijlen - welke kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om?
15.30 slotopmerkingen en vooruitblik
15.45 middaggebed

Programma training (twee losse dagen)

De volgende thema´s komen - verdeeld over 2 losse dagen) in de training aan bod:

 • Conflictdiagnose: de escalatieladder van Glassl
 • Een groep of gemeente in een impasse: kijken door de systeembril van Edwin Friedman
 • Gesprekken zo voeren dat in beperkte tijd een zo rijk mogelijk beeld ontstaat van het probleem
 • Gesprekken vruchtbaar afronden
 • Omgaan met mensen die vanwege persoonlijkheidskenmerken als ‘lastig’ worden beleefd
 • Rapportage

De verschillende elementen zullen waar mogelijk verbonden worden met een levensechte casus, waardoor deelnemers de kans krijgen om de theorie te koppelen aan visitatie 'nieuwe stijl' in de praktijk.

Trainer

De training wordt gegeven door Bert Bakker, in samenwerking met een lid van de werkgroep opleiding van het generaal college voor de visitatie

Tweedaagse training:

U kunt zich op dit moment niet voor een training inschrijven. In het najaar van 2020 starten er nieuwe trainingen. Zodra de data bekend zijn vermelden wij die hier.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen