Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Opleiding missionaire specialisatie voor predikanten en kerkelijk werkers

Pijl naar links Alle trainingen

Vernieuwde Opleiding Missionaire Specialisatie

De opleiding Missionaire Specialisatie wordt vernieuwd en zal, qua opzet en inhoud, in aangepaste vorm starten in september 2020. Na de vernieuwingsslag sluit de opleiding nog beter aan bij recente ontwikkelingen. De omvang van de opleiding blijft hetzelfde, dat wil zeggen dat ook de vernieuwe opleiding qua studiebelasting voldoet aan vijf jaar verplichte nascholing.

(Om een indruk te krijgen van wat u kunt verwachten, leest u hieronder de informatie over de huidige opleiding 2018-2020).

 

Wat levert de opleiding op?

Versterking van uw missionair predikantschap/leiderschap.

  • U bent in staat om inspirerend en adequaat leiding te geven aan een missionair veranderingsproces binnen de context van uw werk;
  • U bent in staat om de eigen geloofstraditie te communiceren en uit te dragen aan wie het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn;
  • U hebt het vermogen om op een open en uitnodigende, ondernemende en proactieve wijze aanwezig zijn in de samenleving, ook in een crossculturele context.

Inhoud en opzet

De aandacht voor de missionaire roeping van de gemeente is de laatste jaren binnen de Protestantse Kerk toegenomen. De beide synoderapporten ‘Leren leven van de verwondering’ en ‘De hartslag van het leven’ vragen aandacht voor de opdracht die de kerk in de wereld heeft: het evangelie delen met hen die de boodschap ervan niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Wat betekent dit voor u als predikant of kerkelijk werker? Wat betekent dit voor uw leiderschap?

‘De predikant is voortrekker als het gaat om het missionaire werk in de gemeente.‘ luidde een stelling tijdens de eerste missionaire ronde. Bent u als predikant in staat om deze rol op u te nemen? Bovendien vraagt onze cultuur en context om het gaan van nieuwe wegen, die niet zomaar gevonden worden.

Deze missionaire specialisatie ondersteunt u in uw missionaire roeping en taak. Daarbij verwerft u niet alleen kennis, maar u ontwikkelt ook vaardigheden en groei in uw eigen houding en spiritualiteit en geloof. Uw eigen werksituatie in de gemeente wordt bij de opleiding betrokken en is uw oefenruimte. Dat veronderstelt dat uw kerkenraad van harte achter uw deelname aan deze specialisatie staat. Van (een deel van) de kerkenraad wordt betrokkenheid en inzet verwacht, o.a. door het volgen van een aantal trainingsdagen.

Aan de orde komen

In de specialisatie worden verschillende onderwijsactiviteiten ingezet: studiedagen, een studiereis naar Engeland, intervisie, filmbespreking, werkplekbezoeken en retraitemomenten. Verder worden er practicumopdrachten gegeven waaronder een literatuurstudie, het schrijven van een column/essay, het voeren van 360 graden-feedbackgesprekken, het voeren van een start-, midden en eindreflectie en het verzorgen van een eindpresentatie over uw eigen missionaire ontwikkeling en contextualisatie.

Onderwerpen die in de specialisatie aan de orde komen zijn o.m. de relatie kerk/geloof en de wereld, zendingsgeschiedenis, missionaire stromingen in de theologie, ecclesiologie, pionieren in een nieuwe context, Fresh Expressions of Church, discipelschap, missionair bijbellezen, bekering, geestelijke begeleiding, missional imagination, out of the box denken, contextanalyse en hermeneutiek van de context, post-christendom, doelgroepen (‘mentality milieus’) en doelgroepenbeleid, cultuur en kunst, secularisatie en nieuwe religiositeit, leiding geven aan veranderingsprocessen, apologetiek: waarde en beperkingen/ bezwaren, missionair preken, communicatie en presentatie, migrantenkerken, interreligieuze dialoog en taal/interculturele communicatie.

Tarieven trainingen en opleidingen voor professionals

De tarieven voor trainingen en opleidingen voor professionals hebben elk een eigen tarief. Dit tarief is te vinden bij de betreffende training of opleiding.

Voorlopige aanmelding 

De Opleiding Missionaire Specialisatie wordt in 2020 in vernieuwde vorm aangeboden. Hebt u als predikant, kerkelijk werker interesse in deze opleiding dan kunt u nu al uw interesse kenbaar maken door zich voorlopig aan te melden. Uiteraard zit u hiermee nog nergens aan vast, omdat wij nog niet concreet hebben hoe de vernieuwde opleiding er uit gaat zien.

Heeft u zich als belangstellende aangemeld dan nemen wij begin 2020 nemen contact met u op. Via bovenstaande aanmeldknop kunt u uw gegevens achterlaten.

Kosten Specialisatie

Meer informatie over de studiekostenregeling voor Specialisaties in de PE: >Studiekosten Specialisaties 

Annuleringsvoorwaarden 

Aan u wordt in rekening gebracht: 
Tot 1 maand voor aanvang 25% van de cursuskosten
1 maand voor aanvang of minder 40% van de cursuskosten
14 dagen voor aanvang of minder 50% van de cursuskosten
7 dagen voor aanvang of minder 80% van de cursuskosten


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen