Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Opleiding missionaire specialisatie voor predikanten en kerkelijk werkers

Pijl naar links Alle trainingen

Missionaire Specialisatie

Bent u op zoek naar een zinvolle, actuele opleiding met een grote impact op uw werk? Dan kunt u dat zeker vinden in de Missionaire Specialisatie. 

Sinds een jaar of tien staat missionair werk hoog op de agenda van de kerk. Steeds duidelijker wordt dat missionair zijn meer is dan een kers op de taart. Missionair heeft invloed op het hele kerkzijn. In uw werk als predikant of pastoraal werker werkt de missionaire roeping door in alle vezels van uzelf als persoon, uw geloof en de taken die u uitvoert. De opleiding helpt bij de zoektocht naar uw eigen missionaire visie op en leiderschap in uw ambt en de kerk. Het gaat om uw vragen en een weg vinden die aansluit bij wie u bent. Onderstaand in korte punten wat u van de opleiding kunt verwachten. 

Wat levert de opleiding op?

Als u de opleiding gevolgd heeft:

 • bent u in staat om inspirerend leiding te geven aan missionaire veranderingsprocessen in uw gemeente;
 • kunt u de eigen geloofstraditie beter communiceren met anderen binnen en buiten de kerk;
 • kunt u de gemeente voorgaan naar uitnodigend, ondernemend en proactief aanwezig zijn in de samenleving;
 • bent u op de hoogte van huidige ontwikkelingen in de missiologie en de missionaire praktijk.

Inhoud 

De opleiding is opgebouwd aan de hand van een zestal hoofdthema’s, waarbij theorie wordt afgewisseld met het opdoen van ervaringen met missionaire initiatieven, én het oefenen in de praktijk van uw gemeente. Deze thema’s zijn:

 1. Missiologie. Verkennen van het vakgebied, van zendingsgeschiedenis tot hedendaagse kernbegrippen.
 2. Context. Hoe vindt het evangelie een weg in de wereld? Wat is de kerk in deze tijd? Hoe ziet de wereld er om ons heen uit? Hoe kunnen wij daarbij aansluiten?
 3. Leiderschap. Hoe kun je samen met de kerkenraad leiding geven aan missionair gemeente zijn?
 4. Communicatie. Hoe kun je binnen en buiten de kerkmuren (s)preken?
 5. Creativiteit ontwikkelen. 
 6. Missionaire spiritualiteit. Uw persoonlijk geloof is de basis voor uw houding in uw werk en waar u zich toe geroepen weet. Op allerlei manieren gaat u verkennen hoe u kunt groeien in ontvankelijkheid en vrijmoedigheid. 

Kenmerken opleiding

De Missionaire Specialisatie heeft 560 studiebelastingsuren (SBU) en geeft vrijstelling voor één educatiecyclus van de Permanente Educatie. De opleiding duurt twee jaar, die gevuld zijn met eendaagse en tweedaagse lesdagen. In totaal komt dat uit op veertig lesdagen. Van deze dagen worden er vier gehouden op zaterdag, omdat u dan samen met uw kerkenraad bent uitgenodigd. In het eerste jaar gaat u vier dagen op studiereis naar Londen. Kennismaken met de missionaire praktijk in Nederland doet u door missionaire initiatieven te bezoeken, of door informatie die gegeven wordt door pioniers tijdens de lesdagen.

Aandacht voor reflectie

De opleiding is afwisselend, inspirerend en uitdagend. Om zicht te houden op uw eigen ontwikkeling is er veel aandacht voor reflectie op alles wat er in de opleiding geboden wordt. De lesdagen worden afgesloten met gesprek in kleine groepjes. Tevens zijn er intervisiesessies in een grotere groep. 

Samenwerken met de kerkenraad

Oefenen in de praktijk van uw werk is naast het verwerken van de nodige theorie een belangrijk onderdeel van de opleiding. U krijgt de opdracht voor de duur van de opleiding om samen met de kerkenraad een missionair initiatief vorm te geven en uit te voeren. Er zijn vier lesdagen gereserveerd, waarvoor ook de kerkenraad wordt uitgenodigd en zij verwacht worden aanwezig te zijn. Zo groeit u samen op in de ontwikkeling van een missionair bewustzijn ten gunste van de gemeente. 

Studiereis Londen

Veel van de theorie wordt geïllustreerd aan de hand van bezoeken aan missionaire initiatieven in Nederland én Engeland. Tijdens een vierdaagse studiereis naar Londen maakt u kennis met de bakermat van het pionieren.

Kosten Missionaire Specialisatie

De kosten bedragen € 7.250,- en u krijgt daarvoor:

 • bijna veertig lesdagen in twee jaar, waarbij zo’n 40 docenten en begeleiders betrokken zijn.
 • overnachtingen bij tweedaagse programma’s.
 • koffie, thee, ontbijt, lunch, diner.
 • retourvlucht Londen.
 • overnachtingen in Londen op basis van volpension.
 • digitale lesomgeving.
 • lesmateriaal in de vorm van een cursusmap en digitaal aangeleverde artikelen.
 • een opleiding met diepe impact op uw werk, geloof en leven.

Regelingen en tegemoetkoming kosten

 • Voor het cursusbedrag is een betalingsregeling mogelijk in 4 delen. 
 • Predikanten en kerkelijk werkers hebben ieder een andere regeling voor tegemoetkoming in de kosten. Zie hiervoor onder het kopje Specialisaties op de pagina Kosten Permanente Educatie.
 • Daarnaast hebben beide groepen recht op een extra tegemoetkoming in de opleidingskosten van maximaal € 1.800,00.  

Fondsen

Mocht de bestaande vergoeding niet kostendekkend zijn voor de gevolgde scholing dan wijzen we u op de mogelijkheid om bij particuliere fondsen aanvullende subsidies aan te vragen. U vindt een overzicht van deze particuliere fondsen op de website van de PThU: Fondsen, subsidies en vergoedingen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen