Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Voor jongeren binnen de kerk is een club of jeugdkerk vaak van groot belang voor de geloofsontwikkeling. Enthousiaste vrijwilligers of professionals die weten wat er leeft onder tieners en het geloof op een aansprekende manier weten over te dragen, zijn hierbij van cruciaal belang. De training Tienerwerk helpt hierbij. Schrijf u in en trek het jeugdwerk naar een hoger plan.

Wat levert de training op?

 • Vergrote vaardigheden om een relatie met de jongeren in het jeugdwerk op te bouwen.
 • Kansen zien en durven grijpen om God en geloof bespreekbaar te maken in gesprek en activiteiten.
 • Inspiratie op het gebied van actieve en creatieve werkvormen, verhalen vertellen, materialen en meer!

Inhoud en opzet

Deze training omvat veel aspecten van het tienerwerk. Kies met de leiding van de tienerdienst, catechese en/of club met welke onderwerpen jullie aan de slag willen! Een module is één dagdeel van twee uur.

Module 1a en 1b zijn de basis van de training. Daarnaast kiest u uit de andere modules nog minstens 1 module. De modules kunnen als een blok (meerdere avonden vlak achter elkaar) gegeven worden, maar ook verspreid worden over het jaar, afzonderlijk, of in willekeurige volgorde. Voor de deelnemers is er bij elke module een reader met checklisten en achtergrondinformatie beschikbaar.

Overzicht van de modules:

Module 1a: Leefwerelden jongeren (verplicht) (1 uur)
U kent de jongeren waar u mee werkt en weet meer over de leefwerelden waarin deze jongeren zich bevinden.

Module 1b: Wie ben ik? (verplicht) (1 uur)
U kunt, met uw eigen geloofsbeleving in hun achterhoofd, met jongeren het gesprek aangaan over geloofsvragen.

Module 2: Gesprekken voeren met jongeren
U kunt jongeren bijstaan op hun levensweg door actief naar hen te luisteren.

Module 3: Leiderschap en orde houden
U kunt een goede en veilige sfeer in de groep creëren, waarin alle groepsleden voldoende positieve aandacht krijgen.

Module 4: Groepsprocessen
U kunt door het jaar heen een hechte groep creëren, waarin iedere jongere zijn/haar plek heeft.

Module 5: een team vrijwilligers
Jullie kunnen voldoende vrijwilligers werven voor de activiteiten en gezamenlijk een sterk team vormen.

Module 6: Leren en didactiek
U kunt met behulp van de leerstijlen van Kolb een programma in elkaar zetten waarbij jongeren tot leren aangezet worden.

Module 7: Werken met verhalen
U kunt vrij en zonder papier verhalen vertellen.

Module 8: Gebed en rituelen
U hebt een scala aan gebedsvormen en rituelen achter de hand en kunnen deze creatief inzetten.

Module 9: Materiaal en werkvormen
U kunt een inhoudelijk sterk en afwisselend programma neerzetten, dat aansluit bij de jongeren in de groep.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen