Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Theologische vorming voor gemeenteleden en geïnteresseerden

Pijl naar links Alle trainingen

Wat levert de training u op?

  • Verdieping in geloven, theologie en zingeving.
  • Ontdekken van bronnen van het christelijke geloof.
  • Verbreding van kennis en nadenken over de vraagstukken van het geloof, de kerk en de samenleving

Opzet en inhoud

In theologie gaat het om God en om mensen. Om vertrouwen en ontmoeten. Over nieuw leven, hoop, toekomst en liefde. Theologie is ook een kring van mensen, samen lezen, samen zoeken, vragen stellen, samen studeren en leren.

De cursus duurt drie jaar en start meestal in september. De cursus bestaat uit minimaal 60 uur per jaar.

In de cursus komen jaarlijks zes basisvakken aan bod:

  • Oude Testament
  • Nieuwe Testament
  • Kerkgeschiedenis
  • Dogmatiek/geloofsvragen
  • Ethiek
  • Praktische Theologie, bestaande uit de deelvakken Liturgie, Diaconaat en Pastoraat

Daarnaast worden door de meeste TVG-cursusplaatsen extra vakken aan het programma toegevoegd, zoals: spiritualiteit, filosofie, Jodendom, gemeenteopbouw, wereldgodsdiensten, niet-westerse theologie en feministische theologie:

Docenten

De docenten zijn predikanten, kerkelijk werkers en docenten, die gespecialiseerd zijn in het vak dat zij verzorgen. Zij maken daarbij gebruik van de lesmodulen beschikbaar gesteld door het Protestants Landelijk Dienstencentrum of van eigen lesmaterialen. Aan het einde van de cursus beschikt u over een rijk theologisch naslagwerk.

Organisatie en cursusplaatsen

De cursus  wordt op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. De plaatselijke cursusleiding is verantwoordelijk voor de invulling van de plaatselijke TVG-cursussen. De inhoud en lengte van de cursus kan verschillen per cursusplaats. 

In onderstaande plaatsen kunt u de Theologische Vorming voor gemeenteleden en geïnteresseerden volgen. Aanmelding voor een cursus doet u bij de betreffende cursusplaats:

Drenthe

Friesland

Gelderland

Groningen

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Zeeland

Zuid-Holland

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen