Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Richting kiezen vanuit geloof (jeugdvisie)

Pijl naar links Alle trainingen

Of je nu 5 of 50 jongeren in het jeugdwerk hebt. Hoe geeft u vorm aan het jeugdwerk zodat u dat goed kunt doen? Een verschil maken in de levens van kinderen en jongeren, dat is dé uitdaging in het jeugdwerk.

In de kerk kijken we vaak naar welke activiteiten we organiseren en hoe we dat doen. Maar veel essentiëler is de vraag: Waarom doen we deze dingen? Wat is de essentie van ons jeugdwerk? Met deze training ontdekt u hoe u richting kunt kiezen vanuit geloof.

Wat levert de training op?

 • U ontdekt de kracht van werken vanuit uw diepste geloof drijfveer voor het jeugdwerk (“essentie”).
 • U leert kijken, denken en handelen vanuit jullie eigen essentie.
 • U leert hoe deze essentie concreet kan worden gemaakt in speerpunten.

Inhoud en opzet

Een krachtige bezinning vanuit geloofsperspectief op je jeugdwerk, dat is waar deze training over gaat. We starten met filmpjes waarin de kracht van een persoonlijke drijfveer kernachtig wordt weergegeven. Hierna komt u tot een persoonlijk gesprek over uw drijfveer, vanuit uw geloof voor het jeugdwerk. Vanuit deze kracht komt u met elkaar als groep tot een gezamenlijke ‘essentie’ van waaruit jullie jeugdwerk vorm krijgt. Deze essentie groeit uit tot een cirkel met beloftes naar het jeugdwerk van uw gemeente. Hoe u vanuit de kern vormgeeft aan het jeugdwerk.

U wordt in de eerste twee bijeenkomsten getraind om met andere jeugdleiders over de essentiecirkel in gesprek te gaan. U gaat met elkaar de diepte in met de essentie en haalt vanuit de diepte aanbevelingen aan uzelf op. Dit gaat u in de tussenliggende periode tussen bijeenkomst 2 en 3 daadwerkelijk doen met de jeugdgroepen die er in uw gemeente zijn.
Dit is de basis voor de derde avond, waarin u kijkt naar uw context en eerste speerpunten uitwerkt om mee aan de slag te gaan.

Dit alles is een stevig fundament en de perfecte opmaat om een koers voor het jeugdwerk handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld het schrijven van het jeugdwerkbeleid gaat door het volgen van deze training een stuk makkelijker. Mocht u de intentie hebben om een kerkelijk (jeugd)werker aan te stellen, dan is dit een zeer geschikte training om een start te maken met de profielschets en het takenpakket van de jeugdwerker.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Geschikt voor

Deze training is bij uitstek geschikt om samen met jeugdleiders, leden van de kerkenraad, betrokken ouders en oudere jongeren uit uw eigen gemeente te volgen. Dit zorgt voor een breed draagvlak en energie-impuls in het jeugdwerk en gemeente.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.
In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen