Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Nieuwe wegen in het pastoraat

Pijl naar links Alle trainingen

Pastoraat zoals we het altijd doen werkt niet meer. Steeds meer knelpunten worden gesignaleerd: kleinere groep mensen beschikbaar voor het werk, grotere groep ouderen, huidige vormen sluiten niet aan bij de leefwereld van jongeren. In deze training wordt een aanzet gegeven tot bezinning op dit onderwerp en krijgt u handreikingen ‘hoe het ook kan’.

Wat levert de training op?

 • U ontdekt de betekenis van pastoraat in uw gemeente in deze tijd
 • U verkent diverse vormen van pastoraat
 • U geeft een aanzet aan de ontwikkeling van nieuw pastoraal beleid

Inhoud en opzet

Er zijn nieuwe vormen van pastoraat noodzakelijk in uw gemeente, omdat het zoals het nu gaat niet meer werkt. In deze training kijken we samen naar het pastoraat zoals het nu is om direct daarna te kijken naar hoe het pastoraat ook kan. Welk type gemeente wil je zijn en welke vormen van pastoraat passen daarbij? We bezinnen met elkaar op de context om een eerste stap te maken tot een nieuwe vorm van pastoraat in uw gemeente.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Meer informatie en aanvragen

Deze training is bij uitstek geschikt om met ouderlingen, pastoraal medewerkers, predikant of kerkelijk werker uit je eigen gemeente te volgen.

Bent u op zoek naar een training die ingaat op pastorale vaardigheden, kijk dan bij de training Pastoraal Gesprek.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen