Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Nieuwe ambtsdragers

Pijl naar links Alle trainingen

U hebt ‘ja’ gezegd op het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester… En nu? Wat mag u verwachten van het ambt? Wat mogen de gemeente en kerkenraad van u verwachten? In deze training krijgt u handreikingen om in het ambt nog meer tot zegen te mogen zijn.

Wat levert de training op?

 • Inzicht in verantwoordelijkheden, taken en mogelijkheden van de verschillende ambten.
 • U maakt kennis met de regionale en landelijke kerkelijke structuren en kerkordelijke regels.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt. Gevolgd door twee bijeenkomsten waarin de theorie handen en voeten krijgt in de praktijk van alledag. Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is ook mogelijk om enkel de e-learning te volgen.

In de e-learning staat centraal:

 • kennismaken met het ambt
 • structuur en opbouw van de Protestantse Kerk
 • de kerkorde
 • de kerkenraad als één geheel
 • samenwerken als team
 • beleid & bestuur

In de bijeenkomsten staat centraal:

 • Spiritualiteit
 • Werk van de verschillende ambten en de plaats in de eredienst
 • Beleid maken
 • Teamvorming

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

Veenendaal (e-learning + 2 bijeenkomsten)
9 en 30 oktober 2019
19.30 uur - 22.00 uur

Inschrijving sluit 24 september

Aanmelden Veenendaal

 

Zelhem (e-learning + 2 bijeenkomsten)
10 en 31 oktober 2019
19.30 uur - 22.00 uur

Inschrijving sluit 26 september

Aanmelden Zelhem

 

Goes (e-learning + 2 bijeenkomsten)
5 en 19 november 2019
20.00-22.00 uur

Inschrijving sluit 22 oktober

Aanmelden Goes

 

E-learning vanuit huis (zonder bijeenkomsten)

Aanmelden e-learning

 

In uw gemeente

Vraag meer informatie aan

 Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen