Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Een eredienst zit vol met rituelen, vormen, logica en kerkelijke vaktermen. Voor een leek lijkt het wel een geheimenis. Met deze training wordt u (opnieuw) ingewijd in de geheimen die in onze mooie liturgie verborgen zitten. Om vervolgens meer gevoel te krijgen voor veelkleurigheid in liturgiebeleving en het constructieve gesprek hierover aan te gaan.

Wat levert de training u op?

 • Vaardigheden om samen met de werkgroep eredienst inspirerende liturgieën te maken.
 • Inzicht in de achtergronden van en mogelijkheden in de hedendaagse liturgie.
 • Gevoeligheid in gesprek met mensen die de eredienst anders beleven dan u.

Inhoud en opzet

Er is een breed palet aan erediensten in Protestants Nederland te vinden. Talloze mogelijkheden om van de eredienst een feest te maken dat bij uw gemeente past. In deze training krijgt u voeding om het palet wat in uw gemeente gebruikt wordt te verrijken door u te verdiepen in:

 • de achtergronden, joodse oorsprong en Griekse en Romeinse bronnen van de liturgie
 • De inhoud van liturgie: liturgie als 'spel'; liturgie als 'ritueel'; 'verhaal' en 'verkondiging'; gebeden; lofprijzing; Schrift en Tafel; preek en verkondiging; de diaconie en de eredienst, kleuren en rituelen.
 • Het Dienstboek, ordinarium, orde van dienst, de gang van de liturgie in het kerkelijk jaar, de grote feesten, de sacramenten.

In de vervolgbijeenkomsten wordt ingegaan op de verschillen in beleving van liturgie die ervaren worden en het aangaan van een mogelijk gevoelig gesprek hierover.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

 

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen