Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Leiding geven aan veranderingen

Pijl naar links Alle trainingen

U kunt het eens zijn over veranderingen. Maar dingen echt anders doen is nog niet zo simpel. Hoe geeft u op een goede manier leiding aan veranderingen? Hoe verhoogt u uw persoonlijke effectiviteit en die van de kerkenraad?

Wat zeggen eerdere deelnemers?

"Leiding geven aan verandering heeft mij en onze gemeente veel gebracht. Als kerk hebben we onze weg naar een nieuw beleidsplan voor het eerst als een ‘gezamenlijke trektocht’ met de gemeente kunnen vormgeven. De verschillen met de voorgaande trajecten zijn enorm: dit geeft mensen energie, het verbindt ze en levert concrete uitkomsten op. Daarnaast ben ik verschillende dingen bedrijfsmatig gaan toepassen. Er zat van alles bij wat ik in de vele cursussen die ik gevolgd had, nog niet was tegengekomen."

Balt Leenman, oud-deelnemer van de training

"We hebben veel aan je wijze lessen gehad. Aan de hand van de lessen zijn we als gemeente in gesprek gegaan over de wijze waarop we gezamenlijk het avondmaal vieren. Hierbij passen we consequent toe dat een ieder kan aangeven wat hij of zij graag wel wil zien, wat we mooi vinden e.d. in plaats van wat we niet willen, vreselijk vinden e.d. Het geeft mooie, kwetsbare en respectvolle gesprekken."

Ds. Marianne van der Graaf, oud-deelnemer van de training

Wat levert de training op?

U bent beter in staat leiding te geven aan beoogde veranderingen en merkt

 • dat voornemens vaker uitmonden in daadwerkelijke verandering,
 • dat u beduidend effectiever reageert op gemeenteleden die het anders zien (‘weerstand’),
 • dat u vormen van aanpak kiest die tot minder verhit en splijtend debat leiden,
 • dat een beter begrip van de voorkeuren van uzelf en anderen leidt tot een werkgroep of kerkenraad die het beter doet en die deelnemers vaker goed doet,
 • dat de kans op burn-out verkleint.

Inhoud en opzet

Onderzoek laat zien dat 70% van voorgenomen veranderingen niet lukt. Verandering is niet maakbaar; wel beïnvloedbaar. De kansen op verandering kunnen door predikanten en kerkenraadsleden positief én negatief worden beïnvloed. In deze training maakt u kennis eigen die binnen en buiten de kerk is ontdekt en leert u die toe te passen in uw veranderproces. ‘Niets is zo praktisch als goede theorie.’

Onderdelen van de training zijn:

 • U krijgt zicht op uw eigen stijl tegen het licht van leiderschapstrainingen.
 • U maakt kennis met de Regel van Benedictus en met Anselms Gruns vertaalslag als het om geestelijk leiderschap gaat.
 • U leert motiverende gespreksvoering (MGV) toepassen in uw verandersituatie.
 • U raakt vertrouwd met het fasepassend begeleiden van verandering.
 • U vertaalt Jan Hendriks’ boek ‘Verlangen en vertrouwen’ naar uw plaatselijke situatie.
 • U leert beleidsvorming met de gemeente in plaats van voor de gemeente.

U vergroot uw persoonlijke effectiviteit om leiding te geven aan beoogde veranderingen door:

 1. Zicht te krijgen op eigen voorkeuren, stijlen en aannames rondom verandering. We kijken naar ons zelf door ‘de bril’ van een aantal modellen die grote adviesfirma's standaard in leiderschapstrainingen aanbieden.
 2. We gaan in gesprek met de Regel van Benedictus en met Anselm Grüns vertaalslag van die regel naar zijn rol als leider binnen een klooster. (Geestelijk) leiderschap blijkt te staan of vallen met leidinggeven aan jezelf.
 3. Wie leiding geeft in de kerk heeft niet meer dan zijn houding en zijn taal om anderen te bewegen om samen een weg te gaan. De leiding van organisaties en bedrijven beschikt over financiële en loopbaan prikkels. In de kerk hebben we niet meer dan hoe we present zijn en wat we zeggen. Redelijk recent is ontdekt hoe gesprekken zo gevoerd kunnen worden, dat de kans dat probleem besef sterker, de aarzeling minder en de kans op verandering groter wordt. Als de leiding een aantal zaken af- en aanleert blijkt verandering vaker te slagen. Buiten de kerk heeft vrijwel elke beroepsgroep die verandering probeert te bewerkstelligen motiverende gespreksvoering omarmd. Motiverende gespreksvoering vormt een integraal onderdeel van deze training.
 4. Vertrouwd te raken met inzichten van Robert Quinn (Diepgaande verandering) en een model voor fasepassend begeleiden van verandering dat in deze training al een kleine tien jaar wordt verkend en door deelnemers met vrucht wordt toegepast en dat onlangs een plek vond in het gerenommeerde Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development. Vanuit deze theorie worden concrete werkvormen en strategieën aangereikt om passend en vruchtbaar te werken aan verandering.
 5. Grote delen van Jan Hendriks' Verlangen en vertrouwen: Het hart van gemeente-opbouw te bestuderen en te vertalen naar hun plaatselijke situatie. Predikanten en gemeentebegeleiders die dit boek al kenden, meldden dat ze na deelname aan de training de gemeenteopbouwinzichten uit het boek (veel vaker) concreet weten vorm te geven.
 6. Speciale aandacht zal worden gegeven aan beleidsvorming en verandering MET de gemeente in plaats van VOOR de gemeente, zowel langs de probleemoplossende als waarderende weg.

Voor wie:

 • predikanten en kerkelijk werkers
 • leden van kerkenraden ‘in verandering’ (beleidsplan, fusie, kleine gemeente)
 • mensen die deel uitmaken van werkgroepen of commissies die veranderingen voorbereiden of begeleiden
 • jong talent, mensen die kerkenraadslid willen worden

HBO-denkniveau en -gespreksvaardigheden zijn vereist. Daarnaast wordt gewerkt met een digitale leeromgeving in Google Classroom. Hiervoor is het nodig dat u over een eigen Gmail-account beschikt, of deze aanmaakt.

Tarieven trainingen en opleidingen voor professionals

De tarieven voor trainingen en opleidingen voor professionals hebben elk een eigen tarief. Deze is te vinden bij de betreffende training of opleiding.

Annuleringsvoorwaarden 

Mocht u na inschrijving de training moeten annuleren dan is dat mogelijk. Hier leest u de voorwaarden. 
Aan u wordt in rekening gebracht: 
 
Tot 1 maand voor aanvang 25% van de cursuskosten
1 maand voor aanvang of minder 40% van de cursuskosten
14 dagen voor aanvang of minder 50% van de cursuskosten
7 dagen voor aanvang of minder 80% van de cursuskosten

Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen. 
Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door iemand anders laat vervangen.
 

Docenten

Bert Bakker Bert Bakker

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen