Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Om een goede relatie op te bouwen met kinderen of een activiteit op te zetten in uw gemeente, is meer nodig dan enthousiasme. Kennis van de leefwereld van kinderen en vaardigheden om hen op een inspirerende manier te begeleiden zijn onmisbaar. De Training Kinderwerk biedt dit en meer! Zo leert u ook allerlei methodes en materialen kennen. Na deze training staat u als vrijwilliger in het kinderwerk sterker in je schoenen.

Wat levert de training op?

 • Vergrote vaardigheden om een relatie met de kinderen in het jeugdwerk op te bouwen.
 • Kansen zien en durven grijpen om God en geloof bespreekbaar te maken in gesprek en activiteiten.
 • Inspiratie op het gebied van actieve en creatieve werkvormen, verhalen vertellen, materialen en meer!

Inhoud en opzet

Deze training omvat veel aspecten van het kinderwerk. Kies met de leiding van de kindernevendienst, kindercatechese en/of club met welke onderwerpen jullie aan de slag willen! Een module is één dagdeel van twee uur.

Module 1a en 1b zijn de basis van de training. Daarnaast kiest u uit de andere modules nog minstens 1 module. De modules kunnen als een blok (meerdere avonden vlak achter elkaar) gegeven worden, maar ook verspreid worden over het jaar, afzonderlijk, of in willekeurige volgorde. Voor de deelnemers is er bij elke module een reader met checklisten en achtergrondinformatie beschikbaar.

Overzicht van de modules:

Module 1a: Leefwereld van kinderen
U leert meer over de leefwereld van de kinderen waar u mee werkt

Module 1b: Wie ben ik?
U bent u in de invulling van uw rol bewust van uw eigen geloof

Module 2: Groepsgesprek
U kunt een groepsgesprek voeren, zodanig dat de kinderen hun eigen vragen kunnen verwoorden en er ruimte is voor iedereen om antwoorden daarop te geven

Module 3: De groep en u
U kunt op authentieke wijze leiding geven aan de kinderen en daarbij orde in de groep bewaren

Module 4: Een team vrijwilligers
Jullie kunnen voldoende vrijwilligers werven voor de activiteiten en gezamenlijk een sterk team vormen

Module 5: Materiaal en werkvormen
U kunt een inhoudelijk sterk en afwisselend programma neerzetten dat aansluit bij de kinderen in de groep.

Module 6: Verhalen vertellen
U kunt vrij en zonder papier verhalen vertellen

Module 7: Bidden
U kent verschillende gebedsvormen en kunt deze creatief inzetten

Module 8: Zingen
U weet waar u geschikte kinderliedjes kunt vinden en weet hoe u deze het beste de kinderen kunt aanleren

Module 9: 10-12 jarigen
U kunt bij uw programma meer inspelen op de belevingswereld van 10-12 jarigen en leeftijdsverschillen binnen de groep.

Module 10: Anders dan anderen
U weet waar gedragsproblemen vandaan kunnen komen en hoe u ermee om kunt gaan.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Tarieven

1 dagdeel € 150,-

2 dagdelen € 300,-

3 dagdelen € 450,-

4 dagdelen € 600,-

5 dagdelen € 750,-

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen