Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Kerkrentmeesters voor gevorderden

Pijl naar links Alle trainingen
Loopt u tegen vragen of zaken aan waar u niet direct een oplossing voor weet? Moet er iets gedaan worden waarvan u niet weet hoe u dit moet aanpakken? Zou u wel eens willen sparren met kerkrentmeesters van een andere gemeente? Dan is de cursus kerkrentmeesters gevorderden een prima gelegenheid om mede-kerkrentmeesters te ontmoeten en met elkaar na te denken over uw vragen en die van andere kerkrentmeesters. 

Wat levert de training op?

 • Verdieping van uw vaardigheden en kennis op het gebied van kerkrentmeesterlijk beheer.
 • Antwoorden op - soms lastige - beheersvragen.

Inhoud en opzet

Om uw taak als (ouderling-)kerkrentmeester goed uit te voeren is kennis nodig van de regelingen zoals die zijn vastgelegd in de kerkorde en de generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland. De toepassing van deze regels uit de kerkorde is niet altijd even eenvoudig. In deze training kunt u uw vragen voorleggen aan collega-kerkrentmeesters en de beleidsondersteuner van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Trainer

De Beleidsondersteuners van de Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken verzorgen deze training.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-:

 • tot 3 maanden voor aanvang kunt u kosteloos annuleren;
 • 3 maanden tot 1 maand voor aanvang 25%;
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%;
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%;
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%.

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-:

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren;
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen