Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Kerk naar buiten - de gemeente voorgaan in een veranderende context

Pijl naar links Alle trainingen

Voor predikanten en kerkelijk werkers

Op zoek naar een zinvolle, actuele opleiding met grote impact op uw werk? Dan is de opleiding ‘Kerk naar buiten’ wat voor u! Dit is een vernieuwde opleiding op missionair vlak. De opleiding ‘Kerk naar buiten’ geeft handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en bij het doorvertalen naar de praktijk. U ontdekt hoe u gemeenten stimuleert en steunt om zich missionair te verbinden met hun context. De opleiding wordt gegeven door ervaren docenten uit diverse kerkelijke stromingen.

In beweging komen

We zien missionair-zijn als ‘vanuit Gods liefde in beweging komen voor anderen’. Dat kan op diverse manieren. Daarom wordt u tijdens deze opleiding uitgedaagd rond uw visie op missie en op de kerk. Ook gaat u aan de slag met contextualisatie en met verkenningen in uw eigen context. En u reflecteert op actuele theorievorming rond leiderschap, om zo te kunnen bepalen welke rol u wilt spelen in het proces. Daarnaast gaat u aan de slag met uw eigen spiritualiteit en levenswijze; hoe kunt u ook op dat vlak de gemeente voorgaan?

Wat levert de opleiding op?

Na deze opleiding bent u in staat om een missionaire cultuur in een gemeente te versterken, en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en theologisch te begeleiden. U leert dit vorm te geven vanuit uw  eigen spiritualiteit en met oog voor onze veranderende samenleving en voor de context van de gemeente.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende zes onderwerpen aan bod:

  • Actuele missiologie
  • Contextverkenning
  • Leiderschap bij verandering
  • Kerk als mozaïek
  • Spiritualiteit & levenswijze
  • Praktijkbegeleiding van gemeenten

Kenmerken opleiding

De opleiding ‘Kerk naar buiten’ heeft 400 studiebelastingsuren (SBU) en geeft vrijstelling voor één educatiecyclus van de Permanente Educatie. De opleiding bestaat uit drie startmodules en een verdiepingsjaar. Tijdens de startmodules wordt de inhoudelijke basis gelegd en verkent u de praktijk.

Startmodule A: Actuele missiologie & contextualisatie

In deze startmodule wordt u geïntroduceerd in het veld van de missiologie en de contextualisatie, en wel op zo’n manier dat het duidelijk wordt hoe relevant deze velden zijn voor het functioneren van de lokale kerk. U denkt na en debatteert over de plek van de kerk in Gods missie en evalueert hoe u als lokale kerk bezig bent met contextualisatie. 

Startmodule B: Leiderschap bij verandering

In deze startmodule maakt u kennis met theologische en veranderkundige theorievorming rond leiderschap bij verandering. Met behulp van deze invalshoeken analyseert u wat missionair leiderschap betekent en hoe dat in uw werkcontext gestalte kan krijgen. Specifiek onderzoekt u hoe u samen met anderen de gemeente voor kunt gaan in het verder ontwikkelen van een missionaire cultuur. 

Startmodule C: Kerk als mozaïek

Steeds vaker wordt in de beleidsstukken van de Protestantse Kerk gesproken over de kerk als mozaïek. U ontdekt welke maatschappelijke noodzaak en missionaire doelstelling er achter zit. In uw eigen praktijk, gaat u op zoek naar uw persoonlijke geloofsbronnen bij dit denken en verkent u hoe het mozaïek in uw regio gevormd wordt.

Het verdiepingsjaar biedt een verdieping van de kennis uit de startmodules, is persoonlijk en raakt stevig aan uw gemeentepraktijk. Tijdens het verdiepingsjaar trekt u op met een vaste groep predikanten en kerkelijk werkers. De complete opleiding kunt u binnen anderhalf jaar afronden en kost gemiddeld een dag per week.

Betrokkenheid kerkenraad

Ook de kerkenraad is betrokken bij de opleiding. Als deelnemer aan de opleiding gaat u regelmatig met de eigen kerkenraad in gesprek naar aanleiding van de studiestof. Daarnaast gaat u samen met (een deel van) de kerkenraad enkele kleinschalige initiatieven ondernemen, waarop je ook reflecteert samen met de kerkenraad. En er zijn twee kerkenraadsdagen waarbij uw kerkenraad ook de kerkenraden van andere deelnemers ontmoet (onderdeel van de leerlijn 'Praktijkbegeleiding'). Dit zijn dagen met toerusting en onderling gesprek. 

Kosten opleiding ‘Kerk naar buiten’

De opleiding is een investering in uw eigen ontwikkeling, en in de ontwikkeling van de gemeente. Daar kunt u jaren de vruchten van plukken. Deze opleiding wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk, waardoor de te betalen bijdrage flink lager is.

  • Startmodules (drie stuks) € 95 per stuk
  • Het verdiepingsjaar € 2.950
  • Twee kerkenraadsdagen € 245

De kosten van de tweedaagsen zijn inbegrepen bij de kosten van het verdiepingsjaar, evenals koffie, thee en water gedurende de lesdagen. Naast deze kosten moet rekening worden gehouden met de kosten voor lunches, reiskosten en boeken. 

Start opleiding 

De startmodules vinden plaats in het voorjaar van 2021 (voor data zie hiernaast). Het verdiepingsjaar begint in september 2021.

 

Tegemoetkoming studiekosten

Er zijn verschillende manieren om via fondsen, subsidies en vergoedingen een tegemoetkoming in de studiekosten te ontvangen. Daarnaast kunt u advies krijgen welke wegen u kunt bewandelen om dit te realiseren. Kerkenraden kunnen hun deelname aan de kerkenraadsdagen beschouwen als hun jaarlijkse bezinningsdag ‘op de hei’, zo kunnen kerkenraden daarop ook kosten besparen.

OPLEIDINGSBROCHURE KERK NAAR BUITEN
Downloaden brochure

 

AANMELDEN

Gehele opleiding (Startmodules A, B en C & verdiepingsjaar €3235,-) 
Aanmelden is niet meer mogelijk

Startmodule A (€95,-)
19 en 26 maart 2021
Aanmelden is niet meer mogelijk

Startmodule B (€95,-)
16 en 30 april 2021
Aanmelden is niet meer mogelijk

Startmodule C (€95,-)
21 en 28 mei 2021
Aanmelden is niet meer mogelijk

Aanmelding voor bovenstaande opleiding en de startmodules is niet meer mogelijk. U kunt uw belangstelling voor een volgend traject kenbaar maken via onderstaande knop.

Belangstelling opleiding 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen