Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Kerk en vluchtelingen

Pijl naar links Alle trainingen

‘Recht doen aan de wees, de weduwe en de vreemdeling’ is het credo waardoor kerken zich laten motiveren. Deze training wil bijdragen aan toerusting van kerken bij de Bijbelse opdracht om het op te nemen voor gemarginaliseerde vluchtelingen en de rechten van deze kwetsbare groep te bevechten.

Wat levert de training u op?

 • Concrete handreikingen hoe u als kerkgemeente op een positieve manier kunt omzien naar vluchtelingen.
 • Vaardigheden om op pastorale wijze met individuele vluchtelingen om te gaan.
 • (Bijbelse) bezinning op het vluchtelingenvraagstuk.

Inhoud en opzet

Vluchtelingen zijn onze medemens en de opdracht om naar de naaste om te zien staat als een huis. De gevoelens van angst die in de samenleving bestaan, dienen echter ook serieus genomen te worden. Daarom is het goed als kerken een brugfunctie kunnen vervullen, waarbij christenen mogen bijdragen aan een land waarin wordt omgezien naar elkaar. Door middel van deze training helpen we lokale kerken graag met concrete suggesties voor het omgaan met vluchtelingen.

De cursus bestaat uit zes modules. Afhankelijk van voorkennis en de lokale situatie kan ook een keuze uit de modules gemaakt worden. De modules zijn:

 • Module 1: Bijbelse basis en eigen motivatie
 • Module 2: Wie zijn ze?
 • Module 3: De vluchteling in Nederland
 • Module 4: Wat kunnen we doen als kerk en met wie kunnen we dat samen doen
 • Module 5: Mogelijkheden voor activiteiten voor/met de vluchteling
 • Module 6: Interculturele communicatie

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Tarieven

1 dagdeel € 150,-

2 dagdelen € 300,-

3 dagdelen € 450,-

4 dagdelen € 600,-

5 dagdelen € 750

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen