Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Jeugdpastoraat

Pijl naar links Alle trainingen

Pastoraat heeft in vrijwel alle gemeenten een vaste en duidelijke plek. Maar geldt dit ook voor pastoraat aan kinderen en jongeren? Hoe zorgt u ervoor dat de persoonlijke aandacht voor de kinderen en jongeren hoog in het vaandel blijft staan of komt te staan in de gemeente? In de training Jeugdpastoraat verkent u de mogelijkheden van relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat.

Wat levert de training op?

 • Inzicht in wat jeugdpastoraat inhoudt.
 • Verkenning en oefening van uw eigen jeugdpastorale houding.
 • Herkennen van en omgaan met signalen van kinderen, tieners en jongeren in het 'gewone' contact.
 • Weten wat te doen als 'problemen' vragen om een intensievere aanpak.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit 1 tot 3 bijeenkomsten elk van een dagdeel (2 uur). De modules zijn los verkrijgbaar. Bijeenkomst 3 kan echter alleen afgenomen worden, als de eerste bijeenkomst is gevolgd.

Bijeenkomst 1:
Jeugdpastoraat heeft diverse verschijningsvormen. Zo maken we onderscheid tussen relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat. We werken aan de bewustwording van de deelnemers voor het belang van jeugdpastoraat in de eigen gemeente.

U ontdekt hoe u zelf met jeugdpastoraat aan de slag kunt, hoe u het zelf in de praktijk kunt brengen aan de hand van uw eigen casussen.

Bijeenkomst 2:
Hoe kunt u als jeugdwerkvrijwilliger grote, maar ook kleine signalen oppikken en een plek geven in de omgang met kinderen, tieners of jongeren. Er wordt geoefend aan de hand van de praktijksituaties van de deelnemers zelf. Ook spreken we over welke grenzen u in acht moet nemen en hoe u ervoor kunt zorgen dat het jeugdwerk in de gemeente een veilige plek is voor kinderen, tieners en jongeren om in op te groeien.

Bijeenkomst 3:
Deze bijeenkomst is anders dan de twee voorgaande, omdat het ingaat op beleid en visie op jeugdpastoraat. U gaat met elkaar nadenken over welke stappen u kunt zetten om de visie op relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat die er bij jullie al is, om te zetten in een concreet plan om te werken aan de bewustwording van het belang van jeugdpastoraat in de eigen gemeente.

Een goed plan is noodzakelijk om jeugdpastoraat in te bedden in het jeugdwerk en volwassenenpastoraat. Maar hoe pakt u nu zoiets aan? Waar begint u? Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste stappen zet, niks of niemand vergeet? Deze vragen komen deze bijeenkomst uitgebreid aan bod.

Voorwaarde voor het volgen van deze bijeenkomst is het bijgewoond hebben van de eerste bijeenkomst. Informatie uit die bijeenkomst vormt de basis voor deze bijeenkomst.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen