Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde
Training

Jeugdpastoraat

Pijl naar links Alle trainingen

Pastoraat heeft in vrijwel alle gemeenten een vaste en duidelijke plek. Maar geldt dit ook voor pastoraat aan kinderen en jongeren? Hoe zorgt u ervoor dat de persoonlijke aandacht voor de kinderen en jongeren hoog in het vaandel blijft staan of komt te staan in de gemeente? In de training Jeugdpastoraat verkent u de mogelijkheden van relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat.

Wat levert de training op?

  • Inzicht in wat jeugdpastoraat inhoudt.
  • Verkenning en oefening van uw eigen jeugdpastorale houding.
  • Herkennen van en omgaan met signalen van kinderen, tieners en jongeren in het 'gewone' contact.
  • Weten wat te doen als 'problemen' vragen om een intensievere aanpak.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit 1 tot 3 bijeenkomsten elk van een dagdeel (2 uur). De modules zijn los verkrijgbaar. Bijeenkomst 3 kan echter alleen afgenomen worden, als de eerste bijeenkomst is gevolgd.

Bijeenkomst 1:
Jeugdpastoraat heeft diverse verschijningsvormen. Zo maken we onderscheid tussen relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat. We werken aan de bewustwording van de deelnemers voor het belang van jeugdpastoraat in de eigen gemeente.

U ontdekt hoe u zelf met jeugdpastoraat aan de slag kunt, hoe u het zelf in de praktijk kunt brengen aan de hand van uw eigen casussen.

Bijeenkomst 2:
Hoe kunt u als jeugdwerkvrijwilliger grote, maar ook kleine signalen oppikken en een plek geven in de omgang met kinderen, tieners of jongeren. Er wordt geoefend aan de hand van de praktijksituaties van de deelnemers zelf. Ook spreken we over welke grenzen u in acht moet nemen en hoe u ervoor kunt zorgen dat het jeugdwerk in de gemeente een veilige plek is voor kinderen, tieners en jongeren om in op te groeien.

Bijeenkomst 3:
Deze bijeenkomst is anders dan de twee voorgaande, omdat het ingaat op beleid en visie op jeugdpastoraat. U gaat met elkaar nadenken over welke stappen u kunt zetten om de visie op relatiegericht jeugdwerk en jeugdpastoraat die er bij jullie al is, om te zetten in een concreet plan om te werken aan de bewustwording van het belang van jeugdpastoraat in de eigen gemeente.

Een goed plan is noodzakelijk om jeugdpastoraat in te bedden in het jeugdwerk en volwassenenpastoraat. Maar hoe pakt u nu zoiets aan? Waar begint u? Hoe zorgt u ervoor dat u de juiste stappen zet, niks of niemand vergeet? Deze vragen komen deze bijeenkomst uitgebreid aan bod.

Voorwaarde voor het volgen van deze bijeenkomst is het bijgewoond hebben van de eerste bijeenkomst. Informatie uit die bijeenkomst vormt de basis voor deze bijeenkomst.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Benschop
9, 16, 23 januari 2019
19.45 tot 22.00 uur

Aanmelden

Op locatie
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen