Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Geloven en vieren met peuters en kleuters

Pijl naar links Alle trainingen

In veel kerken wordt gevierd met kinderen in kerkdienst, kinderdienst of kindernevendienst. Veelal met kinderen vanaf een jaar of 6. Hoe kunnen we geloofsopvoeding en vieringen vormgeven in de kerk met jongere kinderen? In deze training oefent u in elementen als (geloofs-) ontwikkeling, verhalen vertellen, zingen, bidden en rituelen en het vieren met jonge kinderen (0-6 jaar).

Wat levert de training op?

 • U kunt een verhaal vertellen op een voor peuters en kleuters begrijpelijke en aansprekende manier.
 • U kunt gebeden, rituelen en liederen maken die geschikt zijn voor peuters en kleuters.
 • U bent u bewust van de mogelijkheden om activiteiten te organiseren voor peuters en kleuters.
 • U bent in staat na te denken over een viering voor peuters en kleuters en deze vorm te geven.

Inhoud en opzet

Hoe kunnen we geloofsopvoeding en vieringen vormgeven in de kerk met jongere kinderen? De training bestaat uit vier modules:

Module 1: Geloofsontwikkeling
Hoe voltrekt zich de ontwikkeling van peuters en kleuters? Het gaat daarbij in het bijzonder om de geloofsontwikkeling. Aan de hand van theorie ontdekt u waarmee u rekening wilt houden bij het ontwikkelen van activiteiten en vieringen voor peuters en kleuters.

Module 2: Het verhaal vertellen en beleven
Een verhaal vertellen aan peuters en kleuters vraagt iets anders van u, dan een verhaal voor oudere kinderen. U leert wat belangrijk is bij het vertellen van verhalen aan deze doelgroep en oefent uw vaardigheden.

Module 3: Bidden, rituelen en zingen
Wat voor liederen en gebeden passen bij peuters en kleuters? Welk soort rituelen passen bij hun leefwereld? We staan stil bij bestaande liederen en gebeden, wat een voorzet is om in een groepje een eigen gebed of lied te maken. Diverse rituelen passeren de revue.

Module 4: Vieren met peuters en kleuters
In deze module wordt alles wat in de voorgaande modules behandeld is in de praktijk van vieren gebruikt. Het verhaal uit module 2 en de gebeden, rituelen en liederen uit module 3 leveren materiaal om uiteindelijk een viering te ontwerpen.

Mogelijkheden

 • Het is mogelijk om alle modules (van elk 1 uur) te volgen en zo twee dagdelen rond geloven en vieren met peuters en kleuters te organiseren.
 • Een andere optie is om op één dagdeel module 1 en 2 of op één dagdeel module 1 en 3 te volgen. (Module 4 is alleen te volgen als alle andere modules zijn doorlopen omdat hierin gebruik wordt gemaakt van de voorgaande modules).

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen