Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Wat is diaconaat en hoe voert u nu goed diaconaal beleid uit? Voor mensen die al diaken zijn of zich oriënteren op het gebied van diaconaat, helpt deze training om een waardevolle bijdrage te leveren aan het diaconaat in de eigen gemeente.

Wat levert de training op?

  • U weet hoe u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het diaconaat in uw gemeente.
  • U krijgt inzicht in de doelen en uitgangspunten van diaconaat.
  • U ontdekt hoe het diaconale werk plaatselijk, regionaal en landelijk geregeld is om het beste hieruit te kunnen halen.

Inhoud en opzet

De eerste twee trainingsbijeenkomsten staan in het teken van de thema's 'Wat is diaconaat?' en 'Diaconaal beleid'. Hierin komt de basis van het diaconaat aan bod. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden uit meerdere modules, waarmee één of twee extra bijeenkomsten gevuld kunnen worden. De keuzemodules zijn:

  • Diaconaat en eredienst
  • Diaken en geld
  • Kerk en duurzaamheid
  • Het diaconale bewustzijn van de gemeente
  • Diaconaat en armoede

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na je aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij je verzorgt.

Deze training is zeer geschikt om met alle beginnende diakenen te volgen. Wellicht samen met een buurgemeente. Zo nu en dan zal deze training opengesteld worden voor individuele inschrijving. De mogelijkheden hiertoe vindt je in het blokje aan de zijkant van deze pagina.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten
De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling
Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Tarieven trainingen voor vrijwilligers

In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele inschrijving voor een training en een training die een gemeente op locatie aanvraagt.
Tarieven individuele inschrijving:
1 dagdeel € 12,50
2 dagdelen € 22,50
3 dagdelen € 30,00
Tarieven training op locatie:
1 dagdeel € 150,-
2 dagdelen € 275,-
3 dagdelen € 350,-
4 dagdelen € 425,-
5 dagdelen € 475,-

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-
-tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
-3 tot 1 maand voor aanvang 25%
-1 maand voor aanvang of minder 40%
-14 dagen voor aanvang of minder 50%
-7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-
-tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
-binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:
-Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
-Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

 

Op locatie
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen