Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Als diaken komt er veel op je af: (individuele) steunaanvragen, (maatschappelijke) organisaties die iets van je willen, verantwoordelijkheid over vermogen en zo meer. Samen met je diaconie doe je je best hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. Hoe pak je nu nóg beter jouw rol als diaconie in dit grote speelveld? De training diaconaat helpt jullie als diaconie om een verbeterslag hierin te maken.

Wat levert de training op?

  • Verdieping op binnenlands diaconaat (vluchtelingen en armoede) en buitenlands diaconaat.
  • Inzicht en kennis in de drie voornaamste lokale rollen van een diaconie: concreet hulp bieden, elkaar versterken in een lokaal netwerk, kritisch bondgenoot zijn van de overheid.
  • Handvatten om de diaconale roeping op nieuwe wegen vorm te geven.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt, in combinatie met twee bijeenkomsten (elk 1 avond) waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt. Een zogenoemde ‘blended’ training. Het is ook mogelijk om alleen de e-learning te volgen.

In de e-learning staat centraal

  • eigen motivatie en rol in het diaconaat
  • binnenlands diaconaat met de thema's vluchtelingen en armoede
  • buitenlands diaconaat / wereldwijd onrecht
  • zin en onzin van een beleidsplan
  • goede verdeling van financiële middelen
  • het stimuleren van een diaconale houding bij uw gemeenteleden en commissies

In de bijeenkomsten wordt de aangereikte theorie toegepast in uw eigen context onder de bezielende leiding van een trainer. Zo wordt u geholpen om uw diaconale handelen naar een hoger plan te brengen.

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na je aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij je verzorgt.

Deze training is zeer geschikt om met alle beginnende diakenen te volgen. Wellicht samen met een buurgemeente. Zo nu en dan zal deze training opengesteld worden voor individuele inschrijving. De mogelijkheden hiertoe vindt je in het blokje aan de zijkant van deze pagina.

Tarieven en overige voorwaarden


Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling
Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-
-tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
-3 tot 1 maand voor aanvang 25%
-1 maand voor aanvang of minder 40%
-14 dagen voor aanvang of minder 50%
-7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-
-tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
-binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:
-Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
-Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

E-learning vanuit huis
De vermelde datum van 31-12-2021 is niet van toepassing, maar puur administratief.
U kunt deze training op elk gewenst moment doen.

Aanmelden e-learning

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen