Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Diaconaat en armoede in Nederland

Pijl naar links Alle trainingen

Krijgt u veel signalen van armoede in uw gemeente en wilt u hier méér voor doen dan dat u nu doet? Of krijgt u juist weinig signalen van armoede en maakt u zich hier zorgen over? Armoede is een groot maatschappelijk probleem en er rust een taboe op. Deze training helpt u om armoede bespreekbaar te maken

Wat levert de training op?

  • U krijgt handvatten om het taboe en vooroordelen rond armoede te doorbreken.
  • U ontdekt hoe u armoede op het spoor kunt komen.
  • U bent in staat om, met anderen, activiteiten op te zetten die mensen in armoede ten goede komen.

Inhoud en opzet

De training start bij bewustwording van wat armoede betekent, wat de consequenties zijn en op welke manier de diaconie armoede op het spoor kan komen. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan contact en samenwerking met de burgerlijke overheid en maatschappelijke organisaties. En hoe de eigen kerkelijke gemeente betrokken kan worden. De cursus sluit af met een verkenning van de mogelijkheden concreet aan de slag te gaan om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding in eigen wijk of dorp.

De training bestaat uit zes modules van elk een uur. Afhankelijk van voorkennis en de lokale situatie kan ook een keuze uit de modules gemaakt worden. De modules zijn:

  • Module 1: Beeldvorming, wat is armoede, oorzaken van armoede.
  • Module 2: Wat betekent armoede voor mensen in Nederland, wat zijn de gevolgen?
  • Module 3: Armoede in eigen wijk of dorp leren zien, signaleren.
  • Module 4: Samenwerken in wijk of dorp, netwerken, relatie met overheid.
  • Module 5: Armoede in de gemeente ter sprake brengen en draagvlak creëeren.
  • Module 6: Wat kan de diaconie doen?

Trainer

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten
De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling
Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Tarieven trainingen voor vrijwilligers

In de tarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele inschrijving voor een training en een training die een gemeente op locatie aanvraagt.

Tarieven individuele inschrijving:
1 dagdeel € 12,50
2 dagdelen € 22,50
3 dagdelen € 30,00

Tarieven training op locatie:
1 dagdeel € 150,-
2 dagdelen € 275,-
3 dagdelen € 350,-
4 dagdelen € 425,-
5 dagdelen € 475,-

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-
-tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
-3 tot 1 maand voor aanvang 25%
-1 maand voor aanvang of minder 40%
-14 dagen voor aanvang of minder 50%
-7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-
-tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
-binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:
-Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
-Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen