Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Als catecheet of gespreksleider voelt u zich soms tekortschieten: ‘ik heb niet genoeg kennis!’, ‘Hoe houd ik dit gesprek gaande?’, ‘Ik weet niet wat ze willen’. Catechese is een waardevolle en belangrijke taak binnen de gemeente. Wat is een gemeente nog als zij niet leert? Het is daarom goed om als gemeente en als catecheet u hierin blijvend te ontwikkelen. De training Catechese wil u hierbij helpen.

Wat levert de training u op?

 • Bewust worden van uw eigen geloofsontwikkeling en -ervaring als werkmateriaal.
 • Kennis krijgen van de achtergronden en inhoud van de catechese, en het ontwikkelen van visie voor de catechese.
 • Het vergroten van vaardigheden in het uitvoeren van programma's en het opdoen inspiratie.

Inhoud en opzet

In deze training leert u niet alleen wat de Bijbelse achtergronden zijn van catechese, maar gaat u ook dieper in op uw eigen motivatie. U krijgt meer kennis over doelen die u kunt stellen. U leert hoe u een creatieve leeromgeving kunt opstellen. U krijgt kennis van de leefwereld van jongeren en oefent gespreksvaardigheden en werkvormen. Een goede en inspirerende training voor iedereen die met tieners werkt en in die setting samen leert rond geloven (catechisatie, jeugdkapel, tienerdiensten etc.).

De training catechese bestaat uit een aantal onderdelen die op maat kunnen worden samengesteld. De verplichte onderdelen kunnen over twee avonden verspreid worden en kunnen verder aangevuld worden met één of twee andere onderdelen. Wilt u meer onderdelen volgen dan zal er een derde avond gepland worden.

Verplichte onderdelen:

 • Kennis over de Bijbelse achtergrond en doelen van catechese (visie);
 • Inzicht in uw eigen geloof(sbiografie) en uzelf als identificatiefiguur;
 • Hoe leren jongeren? Wat is een rijke leeromgeving?

Verdere onderdelen:

 • De fasen in (geloofs)ontwikkeling en de leefwereld van jongeren;
 • Gesprekstechnieken/groepsgesprekken;
 • Het maken van een eigen werkplan voor de catechese, visie ontwikkeling;
 • Ideeën voor actieve en diverse werkvormen.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw eigen gemeente?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen