Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Training

Back to basics: waarderende gemeenteontwikkeling

Pijl naar links Alle trainingen

'Back to basics'! Deze oproep wordt gedaan in de beleidsnotitie 'Kerk2025: waar een Woord is, is een weg'. Maar… Hoe doet u dat als gemeente? (Weer) een nieuwe structuur van vergaderen? Of zoekt u het vanuit de beweging van de kerkleden? Met deze kennismakingsdagen wordt een andere kijk op ‘terug naar de kern’ geïntroduceerd: Waarderende GemeenteOntwikkeling.

Wat levert de kennismakingsdag u op?

 • U maakt kennis met de ‘waarderende’ stappen waarmee u als gemeente onderzoekt hoe u ‘als lichaam van Christus’ in de voetsporen van Jezus gaat.
 • U ontdekt hoe u hier met actief beleid vorm aan kunt geven.
 • U krijgt een werkvorm mee om thuis gebleven kerkenraadsleden enthousiast te maken.

Inhoud en opzet

Verhalen maken de werkelijkheid anders. Aandacht voor het goede opent de ogen voor wat er al is en maakt dankbaar. Een gezamenlijk verlangen geeft vleugels. Zo bouwt de Heer aan zijn kerk. Daar onderdeel van zijn, is verrijkend, ook voor uzelf.

Waarderende Gemeenteontwikkeling werkt met verhalen. Verhalen over de gemeente op haar best. Waarderende Gemeenteontwikkeling onderzoekt die verhalen op hun kracht: wat heeft deze gemeente in huis en hoe kan ze daarmee nieuwe wegen gaan?

Waarderende gemeenteontwikkeling voedt geloof, hoop en liefde. Geloofsverhalen waar u God Zelf als het ware al aan het werk ziet in de gemeente. Schetsen van toekomstbeelden en leren vertrouwen dat de weg ook gebaand wordt. We staan er niet alleen voor. Liefde om de verhalen en verlangens van elkaar in overeenstemming te brengen met elkaar.

'Kerk2025' start met een achterliggend verlangen: een kerk als gave die vreugde geeft. Oude beelden als 'bruid' en 'lichaam van Christus' worden de eerste associaties bij het woord 'kerk'. Dat is de droom achter de nota. Het devies daarbij is: terug naar de kern, weer ontdekken waar het om gaat. En dat is precies wat we gaan doen!

Deze training is een inspirerende werkdag, waar u kennismaakt met de kracht van Waarderende Gemeenteontwikkeling als het gaat om het ontwikkelen van uitdagende beelden voor de kerk van de toekomst.

Trainer

De dienstenorganisatie van Protestantse Kerk werkt met een pool freelance trainers. Na uw aanvraag wordt een ervaren trainer gevonden die de training bij u verzorgt.

Tarieven en overige voorwaarden

Bijdrage in de kosten

De generale synode van de Protestantse Kerk acht het van het grootste belang dat zoveel mogelijk ambts- en taakdragers in gemeenten van het scholingsaanbod van de dienstenorganisatie gebruik kunnen maken. Vandaar dat met name het trainingsaanbod voor deze doelgroepen gesubsidieerd wordt vanuit de Solidariteitskas. Minder dan 25% van de werkelijke kosten wordt daarom in rekening gebracht.

Betaling

Na het ontvangen van een uitnodiging voor de training waar u aan deelneemt, ontvangt u van ons een digitale factuur. In de regel wordt deze factuur uiterlijk 1 week voor aanvang van de training verzonden. De factuur dient voor aanvang van de training betaald te worden.

Annuleringskosten

Annuleringskosten bij kosten van meer dan € 40,-

 • tot 3 maanden voor aanvang kun je kosteloos annuleren
 • 3 tot 1 maand voor aanvang 25%
 • 1 maand voor aanvang of minder 40%
 • 14 dagen voor aanvang of minder 50%
 • 7 dagen voor aanvang of minder 80%

Annuleringskosten bij deelnemerskosten van minder dan € 40,-

 • tot 1 week voor aanvang kunt u kosteloos annuleren
 • binnen 7 dagen voor aanvang bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd

Overige bepalingen:

 • Bij ziekte wordt de mogelijkheid geboden om de training op een later moment in te halen.
 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht als de deelnemer zich aantoonbaar door een ander laat vervangen.

Assen
zaterdag 2 november 2019
10.00-16.00

Aanmelden Assen


Amstelveen 2019
zaterdag 9 november
10.00-16.00

Aanmelden Amstelveen

 

In uw gemeente
Deze training aanvragen voor uw gemeente, ring of classis?

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, 030-8801880 of een email sturen aan info@protestantsekerk.nl.

Bekijk ook

Gerelateerde trainingen