De gemeente als veilige plaats voor iedereen

Heeft uw gemeente al nagedacht over een aanpak voor veilig gemeente-zijn?

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in onze kerk voor. 

De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Deze website helpt u daarbij.

  • Denk niet dat het in uw gemeente niet voorkomt.
  • Agendeer en bespreek het thema gemeentebreed.
  • Investeer in zorg voor elkaar. 

Deze stappen vormen de basis waarop een veilige gemeente gebouwd kan worden.